Medewerker Gegevens II/III (volgens HR21)

6-daagse cursus waarin u aan de slag gaat met de 3 resultaatgebieden, gegevensbeheer, procesbewaking & administratie, van de functie Medewerker Gegevens II en III uit HR21 functieboek.

 

Steeds meer gemeenten werken met het HR21 functiehandboek. Dat betekent dat organisaties hun rollen en functies hierop afstemmen. Per functie zijn de kenmerken, taken en resultaatgebieden op verschillende niveau's beschreven.

GO Opleidingen biedt vanaf deze zomer een korte leergang die u up-to-date brengt met de eisen die horen bij de functie Medewerker Gegevens II en III. Een uitgelezen mogelijkheid om uzelf voor te bereiden op nieuwe functies binnen het domein Informatiebeheer.

Resultaat

Na afloop van de leergang voldoet u aan de functie-eisen van de Medewerker Gegevens II en III uit het HR21 functiehandboek.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers Documentaire Informatievoorziening (of vergelijkbaar) van organisaties die gebruik maken van het HR21 functiehandboek of hun kennis en vaardigheden willen actualiseren.

Inhoud

Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Resultaatgebied 1: Advisering

 • Doeltreffend communiceren en adviseren
 • Achterhalen van de klantvraag (informatiebehoefte)
 • Afstemmen van verwachtingen (taken en processen) met gebruikers
 • Optreden als intermediair tussen gebruikers en systemen / leveranciers

Resultaatgebied 2: Gegevensbeheer

 • Het toegankelijk maken van digitale informatie / gegevens
 • Registreren, distribueren en beheren van gegevensverzamelingen en informatie(stromen)
 • Koppelingen maken tussen informatie en gegevensverzamelingen
 • Signaleren van de noodzakelijke aanpassingen (in beleid)
 • Genereren, verzamelen, bewerken en controleren van informatie

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • Beoordelen van procedures, richtlijnen en regelgeving
 • Beoordelen, bewaken en rapporteren van uitvoeringsvraagstukken
 • Afstemmen van taken en resultaten met de betrokkenen uit het proces

Studiebelasting

Naast de lesdagen moet u rekening houden met 4 - 6 uur voorbereidingstijd (lezen van artikelen, onderzoek in de eigen organisatie).