Masterclass Visievorming met Mindmapping

1-daagse masterclass waarin u leert om via mindmappig een breed gedragen visie te vormen.

 

Na een succesvolle start vorig jaar bieden we u ook dit jaar weer een 1-daagse workshop aan waarin u kennismaakt met de haast onbegrensde mogelijkheden van “Mindmapping”. Mindmapping is een methode om uw gedachten te ordenen en te communiceren.

Wist u dat u een beeld veel langer kunt onthouden dan woorden? Daarom is communiceren in beelden zoals Mindmapping ook bewezen veel effectiever.

Binnen de overheid hebben we te maken met veel verandering in hoog tempo. Om dat in goede banen te leiden begeeft u zich vaak op onbekend terrein. Dat maakt dat u niet gelijk een antwoord op alle vraagstukken heeft maar dat u al werkende met uw collega’s een gemeenschappelijk beeld gaat vormen. Dat is een intensief en creatief proces wat veel focus, creativiteit en flexibiliteit vraagt.

Mindmapping is daarbij een bewezen effectieve manier om nieuwe terreinen te verkennen om gedachten expliciet zichtbaar te maken voor uzelf en voor anderen. Deze beeldende techniek, die door de Britse psycholoog en auteur Tony Buzan in de jaren ’60 is ontwikkeld, sluit helemaal aan bij de wetenschap dat mensen 80% onthouden van wat ze zien, 20% van wat ze lezen en slechts 10% van wat ze horen.

Daarom wordt deze methode veel gebruikt en is erg effectief bij informatieoverdracht, brainstorming, inspiratievastlegging en gemeenschappelijke visievoming.

Resultaat

Na deze workshop heeft u de basiskennis van via mindmapping in groepsverband een breed gedrgagen visie te vormen. 

Doelgroep

De masterclass is geschikt voor iedereen  die veel met veranderende en/of complexe situatie te maken heeft en waardoor breed gedragen visie noodzakelijk is om stappen te zetten in een veranderingsproces. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde: 

  • Wat is mindmapping en waarom is het zo snel zo populair geworden
  • Hoe kan ik met Mindmapping brainstorm resultaten vasthouden om er zo weer mee verder te gaan
  • Hoe helpt Mindmapping mij om overzicht te krijgen en te houden
  • Hoe kan ik Mindmapping gebruiken voor een gemeenschappelijke beeldvorming met anderen
  • Hoe kan Mindmapping helpen om mijn werklast lager te krijgen en kwaliteit te verbeteren
  • 5 DO’s and DONT’s voor prettige en effectief werken met Mindmapping

Certificaat

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.