Leergang Zaakgericht Werken en digitale dienstverlening

6-daagse cursus die u de kennis, inzicht en vaardigheden geeft om Zaakgericht Werken succesvol vorm te geven binnen uw organisatie. De verschillende onderdelen zijn ook los te volgen!

 

Zaakgericht werken is voor veel organisaties inmiddels de 2e of 3e fase in gegaan. Dat betekent bijsturen, optimaliseren en collega’s overtuigen van nut en noodzaak. Alle facetten om Zaakgericht Werken succesvol te laten functioneren komen aan de orde in deze nieuwe 6-daagse (modulair opgebouwde) leergang.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om succesvol mee te draaien in een Zaakgericht Werken project, over Zaakgericht Werken te adviseren en het te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen rond dienstverlening en informatiebeheer.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die bij wil dragen aan het succes van Zaakgericht Werken binnen de eigen organisatie.

Inhoud

De leergang bestaat uit 6 onderdelen, die ook los zijn te volgen:

1. Introductie Zaakgericht Werken

 • Wat is Zaakgericht Werken?
 • Het belang vanuit het oogpunt van dienstverlening en efficiency
 • Zaakgericht Werken in de context van de GEMMA referentiearchitectuur
 • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
 • Welke zaaksystemen zijn er op de markt?
 • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
  - Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
  - Voor het KCC
  - Voor de organisatie als geheel

2. Implementatie van Zaakgericht Werken

 • Trends en ontwikkelingen in de dienstverlening, gevolgen en belang van ZGW
 • Transparantie 
 • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten 
 • Nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Draagvlak 
 • Zoeken naar sponsoren
 • Samenwerken

3. Procesoptimalisatie

 • Hoofdprocessen, ondersteunende en sturende processen in kaart brengen
 • Het belang van procesmanagement. Hoe identificeert u kritische en sleutelprocessen? De definitie en rol van proceseigenaar
 • Methoden van procesanalyses, beschrijvingen en mogelijke verbeteringen (zwembanen, rollen, ontsluiting van de data, risico’s)
 • Het visualiseren/ inzichtelijk maken van processen
 • Processen analyseren
 • PDCA-cirkel op een proces en een stappenplan
 • Waarom procesoptimalisatie (verbeteren van doorlooptijd, kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, constant willen/moeten voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld gemeentelijke werkprocessen)

4. Communiceren 

 • aangaan van een gesprek
 • vragen, luisteren, doorvragen
 • argumenteren
 • overtuigen met argumenten
 • herkennen van weerstanden

5. Optimaliseren van Zaakgericht Werken

 • Issues rond nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Technologische ontwikkelingen
 • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten
 • Inrichting van ZTC, zaaksystemen aanpassen aan gebruikersbehoefte

6. Zaakgericht Werken & duurzaam digitaal informatiebeheer

 • Zaakgericht Werken en archivering
 • Waardering & selectie
 • Zaakgericht Werken en het e-depot
 • Digitale Duurzaamheid 
 • Zaakgericht Werken en procesapplicaties

 

Studiebelasting

 • 2 - 4 uur per week