Proeve van Bekwaamheid - SOD-I

De Proeve van Bekwaamheid is een afsluitend examen in de praktijkomgeving van de kandidaat waarbij een examinator de kerncompetenties van een medewerker Informatiebeheer / DIV / Recordsmanagement toetst. 

In veel vacatures is nog steeds de opleiding SOD-I genoemd als functie-eis. Soms is daar 'of gelijkwaardig' aan toegevoegd, maar heel vaak ook niet. Dit is niet altijd terecht omdat er in het vakgebied ook nog andere opleidingen bestaan, die minimaal dezelfde lesstof behandelen. 

Daarom biedt GO opleidingen DIV-medewerkers met een gedegen en recent basisdiploma (zie omschrijving Doelgroep) de mogelijkheid om door het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid SOD-I hun diploma uit te breiden tot het vakdiploma SOD-I. Hiermee stijgen de kansen op de arbeidsmarkt.

Resultaat

Bij het overleggen van het vereiste basisdiploma en een voldoende beoordeling van de Proeve van Bekwaamheid heb je recht op het vakdiploma SOD-I.

Doelgroep

De Proeve van Bekwaamheid SOD-I is bedoeld voor medewerkers Informatiebeheer / DIV / Recordsmanagement die recent (na 2011) een gedegen basisdiploma in het vakgebied hebben behaald. Het gaat dan om de volgende opleidingen: GO Medewerker RecordsmanagementVHIC LARM of DIOR Medewerker Informatiedienstverlening.

Inhoud

Je demonstreert tijdens de afname van de Proeve van Bekwaamheid dat je zelfstandig en in voldoende mate de kerntaken en onderliggende werkprocessen en activiteiten in de dagelijkse praktijk kan uitvoeren en ondersteunt dit met het in voldoende mate beantwoorden van vragen die de examinatoren stellen. 

 

Download hier alle gedetailleerde informatie over de Proeve van Bekwaamheid SOD-I