Introductie Zaakgericht Werken

2-daagse cursus die inzicht geeft in de voordelen en gevolgen van Zaakgericht Werken en wat er nodig is voor een start hiermee.

Inleiding

Zaakgericht Werken heeft als doel de dienstverlening te verbeteren, maar zorgt ook voor een
verhoogde efficiency binnen de werkprocessen. Doorlooptijden van zaken worden bewaakt en de
voortgang is op elk moment via verschillende kanalen inzichtelijk voor de organisatie en haar
klanten. Veel overheidsorganisaties zien de voordelen van deze werkwijze en overwegen om
Zaakgericht Werken in te voeren.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van:

 • wat Zaakgericht Werken is en u kunt het belang ervan uitleggen
 • de impact die Zaakgericht Werken heeft op de organisatie en op de informatiehuishouding
 • wat er komt kijken bij de implementatie van Zaakgericht Werken
 • welke implementatiestrategieën er zijn

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor die Informatiespecialisten en Kenniswerkers:

 • die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met Zaakgericht Werken of  
 • die een rol hebben bij de implementatie van Zaakgericht Werken

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is Zaakgericht Werken?
 • Het belang vanuit het oogpunt van dienstverlening en efficiency
 • Zaakgericht Werken in de context van de GEMMA referentiearchitectuur
 • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
 • Welke zaaksystemen zijn er op de markt?
 • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
  - Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
  - Voor het KCC
  - Voor de organisatie als geheel
 • Implementatie Zaakgericht Werken
  - Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie?
  - Aanpak opstellen zaaktypencatalogus
  - Implementatiestrategieën
 • Tips en valkuilen rond Zaakgericht Werken
 • Huiswerkopdracht

Niveau

Mbo+
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers met een mbo/hbo werk- en denkniveau.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.