Introductie Wet open overheid (Woo)

3 uur durende online cursus over de Wet open overheid en de gevolgen voor het informatiebeheer binnen de organisatie.

 

5 oktober 2021 is de Eerste kamer gegaan met het wetvoorstel Woo. Naar verwachting zal deze wet medio 2022 voor alle bestuursorganen van kracht worden.

De Woo zorgt er voor dat overheden transparanter worden doordat overheidsinformatie beter vindbaar, ontsluitbaar, koppelbaar en te archiveren is. Hét grote verschil met de Wet openbaarheid bestuur (die bij inwerkingtreding van de Woo ingetrokken wordt) is dat er actief openbaar gemaakt wordt.

Cursus van een dagdeel (3 uren) waarin u leert wat de Wet open overheid inhoudt en voor uw organisatie gaat betekenen. 

Waarom is initiatief tot invoering van de Woo genomen? Welke informatie moet voortaan actief openbaar gemaakt worden? Wie geeft hier uitvoering aan? Op welke manier kun je de Woo invoeren in je organisatie? Met wie werk je hierbij samen? Wie houdt toezicht op de Woo?

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kent u de Woo op hoofdlijnen
 • kent u gevolgen van de Woo voor uw organisatie
 • weet u welke stappen u kunt zetten om uitvoering te geven aan de Woo
 • weet u met welke functionarissen u moet samenwerken wat de Woo aangaat
   

Doelgroep

Informatiebeheerders, recordmanagers, DIV-ers

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • aanleiding Woo
 • Onderdelen van de Woo
 • Flankerende wetgeving
 • Verhouding Wob - Woo
 • Stappenplan Woo
 • Noodzakelijke voorwaarden om de Woo goed na te leven
 • Toezichthouder Woo

Niveau

Mbo+

Certificaat

Bij een actief deelname aan deze cursus heeft u recht op een 'certificaat met goed gevolg deelgenomen'.