Introductie KIDO

1-daagse cursus die inzicht geeft wat nodig is om een kwaliteitssysteem op te zetten voor uw informatievoorziening volgens KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden).

Inleiding

Overheden hebben moeite om hun informatiebeheer op orde te krijgen. Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op hen af, zoals wetgeving die bepaalt dat overheidsinformatie herbruikbaar moet zijn en veel sneller openbaar en beschikbaar voor het publiek. KIDO, een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer, is een hulpmiddel om het informatiebeheer optimaal te beheren en waar mogelijk te verbeteren zoals de wet vraagt van zorgdragers.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een goed inzicht in wat er bij de opzet en implementatie van een kwaliteitssysteem komt kijken en wat u nodig heeft om het bij uw organisatie in te voeren of om het effectief te laten functioneren.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van informatiebeheer bij de eigen organisatie.

Inhoud

U maakt kennis met wat KIDO is en wat het voor uw organisatie kan betekenen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem, zoals bedoeld is in de Archiefregeling artikel 16. Hierin zullen zowel strategische, tactische en operationele aspecten aan bod komen en er wordt aandacht besteed aan de top 5 van do’s & dont’s.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is een kwaliteitssysteem?
  • Kwaliteit en kernfuncties informatiebeheer
  • Uitwerking kernfuncties in KIDO
  • Relaties met KPI’s, DUTO en NEN-ISO- normen
  • Een voorbeelduitwerking van KIDO
  • Randvoorwaarden en aandachtspunten voor invoering
  • De top 5 van do’s & don’t

Niveau

MBO+

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat.