Introductie Big Data

1-daagse cursus waarin u leert om te gaan met Big Data binnen uw organisatie en om de waarde van Big Data te benutten.

Inleiding

Big Data is inmiddels niet meer weg te denken uit de huidige informatiemaatschappij. Onder invloed van de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving groeien de data die organisaties genereren enorm. Goed gebruik van deze data kan enorme voordelen opleveren, maar is niet altijd even makkelijk door de vele bronnen en de groeiende complexiteit. Hoe gaat u om met Big Data binnen uw organisatie en hoe zorgt u ervoor dat u de waarde ervan kunt benutten?

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een duidelijk beeld wat Big Data voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden zijn om daarmee succesvol aan de slag te gaan en welke rol u, als Informatieprofessional, daarbij kunt spelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van Big Data voor de eigen organisatie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definities  en begripsbepaling
  • Het dynamische en gevarieerde karakter van Big Data
  • De toepassingsmogelijkheden
  • Voorspellen van het gedrag
  • Het optimaliseren van processen
  • (Wetenschappelijk) onderzoek
  • De rol van de Informatieprofessional
  • Concrete toepassingen – ‘morgen aan de slag’

Bekijk hier een korte videoresentatie over Big Data door docent Martijn van der Kaaij (Heron Information Management).

Niveau

Mbo+

Docent

Martijn van der Kaaij is zelfstandig consultant. Hij geeft al vele jaren les bij GO opleidingen, onder meer in de cursussen ‘Ontwerpen en optimaliseren van informatiediensten’ en ‘Digitale standaarden’.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een Verklaring van Deelname.