Implementatie van Zaakgericht Werken

1-daagse cursus waarin u leert hoe u Zaakgericht Werken succesvol implementeert en daarbij voor een brede acceptatie zorgt.

Inleiding

De verandering die Zaakgericht Werken (ZGW) met zich meebrengt in een digitale werkomgeving vraagt andere competenties en vaardigheden van verschillende medewerkers in de organisatie. Dat is een van de redenen waardoor de implementatie en acceptatie van Zaakgericht Werken niet altijd het gewenste resultaat oplevert. De manier waarop Zaakgericht Werken wordt ‘gebracht’ heeft veel invloed op het succes: vaak is een combinatie van coaching en communicatie over de voordelen en de inhoudelijke facetten noodzakelijk om deze nieuwe werkwijze kunnen implementeren.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u de kennis en inzichten (zowel in persoonlijke competenties als in behoefte van de organisatie) om de implementatie van Zaakgericht Werken op de juiste wijze te begeleiden:

 • u heeft inzicht in benodigde competenties en vaardigheden
 • u heeft inzicht in de kritische succesfactoren om ZGW te doen slagen
 • u kent u uw eigen rol en begrijpt hoe u de implementatie succesvol beïnvloedt
 • u weet hoe u als manager, projectleider of medewerker draagvlak creëert
 • u kent u de kansen, risico’s en consequenties van ZGW om de werkwijze te implementeren of uw visie erover te vormen

Doelgroep

Medewerkers, Managers of Projectleiders die op de verschillende niveaus inhoudelijk of procesmatig te maken hebben met een nieuwe manier van werken (ZGW).

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zaakgericht Werken in de praktijk
  • Trends en ontwikkelingen, gevolgen en belang van ZGW
  • Transparantie 
  • Tools, waaronder DMS/RMA
  • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten 
  • Nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Draagvlak creëren
  • Communicatie en coaching/begeleiding
  • Zoeken naar ‘sponsoren’
  • De nieuwe rol van DIV
  • Samenwerken
  • Omgaan met veranderingen

Niveau

MBO+

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.