Hotspot monitor opzetten (Online - 70 jaar GO)

3 uur durende online sessie over het opzetten van een Hotspot monitor in het kader van waardering en selectie van informatie.

 

Een van de nieuwe aspecten van de Gemeentelijke Selectielijst is de Hotspot-monitor. Een methode om direct al bij het vormen van een archief rekening te houden met gebeurtenisse en kwesties in de samenleving die een grote invloed hebben op de activiteiten van een organisatie en deze aan te merken voor blijvende bewaring. Deze nieuwe vorm van waardering van informatie vraagt om een doeltreffende werkwijze.

Resultaat

Na afloop van de online cursus bent u staat om een afweging te maken welke gebeurtenis of situatie in aanmerking komt voor de status Hotspot en vervolgens een bijbehorende monitor op te zetten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor informatiebeheerders die de verantwoordelijkheid hebben voor waardering en selectie van te archiveren informatie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

  • termen en begrippen rond waardering en selectie
  • de Hotspot-monitor
  • voorbeelden van Hotspots
  • instrumenten om analyse uit te voeren
  • in de praktijk
  • opzetten van een Hotspot-monitor: 2 fases en 10 stappen 
    • inrichting
    • voorbereiding

 

Bijzonderheden

Deze cursus is ondedeel van het '70 jaar GO' jubileum programma en is mede mogelijk gemaakt door Stichting GO Fonds