Hoe kom ik aan tafel?

1-daagse cursus waarin u leert vroegtijdig betrokken te raken bij projecten en initiatieven rond de informatiedienstverlening.

 

Als u tijdig aan tafel komt is het relatief eenvoudig om te zorgen informatiestromen, de levensaders van de organisatie, goed worden beheerd zodat de organisatie minimale risico’s loopt en zo optimaal mogelijk kan functioneren.

Nog te vaak wordt daar niet of niet tijdig aan gedacht of te licht aan gedacht in de zin van “Oh dat komt later wel”, waardoor een goede ordening erg moeilijk wordt.

Waarom zit de IM-adviseur niet tijdig of zelfs niet aan tafel?

In deze workshop kijken we naar de historie die verklaart waarom de huidige situatie is zoals die is en wat de succes factoren zijn om de gewenste situatie te creëren. Hoe wordt u de vanzelfsprekende partner in informatievraagstukken.

Resultaat

Na deze workshop heeft u een goed inzicht in hoe de situatie is ontstaan en wat u er aan kunt doen om de vanzelfsprekende partner in informatievraagstukken te worden. Hoe u DIV beter op de kaart kunt zetten waardoor u voortaan tijdig aan tafel zit bij iedere verandering in processen.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor managers, specialisten en medewerkers die adviseren in informatievraagstukken.

Inhoud

Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Historie in het kort
  • Effect van imago en wat dat in stand houdt
  • Gemeenschappelijke beeldvorming over ieders rol en verantwoordelijkheid
  • Dienstverlenend versus en assertiviteit
  • Evaluatierapport Digicommissie en Programmaraad
  • Eigen situatie en hoe daarmee om te gaan
  • 5 DO’s and DONT’s

Certificaat

Na afloop ontvangt u een verklaring van deelname.