Governance, Risicomanagement en Compliance

3-daagse cursus waarin u leert uw organisatie door te lichten op governance, risico’s en compliance, de kwesties te herkennen en te adviseren over mogelijke oplossingen.

Goed bestuur (governance), een verantwoord beheer van risico’s (risicomanagement) en het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) zorgen voor een verantwoorde en beheerste bedrijfsvoering. En hiermee wordt de kans dat de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden aanzienlijk vergroot. Een valkuil hierbij is dat decentraal allerlei initiatieven worden opgestart zoals een gedragscode door HRM en een privacy-protocol door de privacy officer: hoe is dit op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden?

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u de juiste kennis en inzichten om uw organisatie (of afdeling/team) door te lichten op governance, risicomanagement en compliance (GRC). U kunt organisatierisico’s benoemen en hierover adviseren. U kunt een integrale visie op GRC binnen uw organisatie verwoorden en bent in staat om voor afstemming te zorgen bij de uitvoering hiervan.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die zich (gaan) bezighouden met controleaspecten binnen de bedrijfsvoering van een organisatie. Denk aan Managers, Auditors, Controllers, Projectleiders en Informatiemanagers met een brede focus.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definities en begrippen
  • Methoden en technieken om GRC in kaart te brengen
  • Risicoscans uitvoeren
  • GRC bij een organisatie – de praktijk
  • Analyses maken en verbetervoorstellen lanceren
  • Rollen en verantwoordelijkheden bij GRC
  • Implementatie van GRC

Niveau

HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.