GO Zomer Masterclass: Waardering in de Digitaliserende Overheid

Masterclass van 1 dagdeel over nieuwe waarderingsmethodieken in een digitale informatiehuishouding.

 

In de huidige digitale transformatie van de overheid verandert de benadering van waardering drastisch. Traditionele selectielijsten, gebaseerd op werkprocessen, maken plaats voor moderne technieken zoals kanaalarchivering, waaronder emailarchivering volgens de Capstone methode. Deze masterclass biedt inzicht in de veranderende waarderingsconcepten, de voordelen en nadelen van verschillende waarderingsmethoden, en praktische tools om informatiebeheer te optimaliseren.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass heeft de deelnemer:

 • Inzicht in de veranderende benaderingen van waardering binnen de overheid.
 • Begrip van de kansen en risico's die gepaard gaan met verschillende waarderingsmethoden.
 • Kennis van praktische handvatten om met behulp van waardering de informatiehuishouding beter te beheren.--

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de overheid en betrokken zijn bij informatiebeheer en archivering, waaronder:

 • Informatiebeheerders
 • Archivarissen
 • Beleidsmedewerkers
 • IT-specialisten

Inhoud

Tijdens de masterclass komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Inleiding tot waardering in de context van digitalisering
 • Overzicht van traditionele en moderne waarderingsmethoden
 • Uitleg van de Capstone methode voor emailarchivering
 • Kansen en risico's van verschillende waarderingsmethoden
 • Praktische tools en technieken voor effectief informatiebeheer
 • Case studies en best practices

Niveau

Mbo+ / Hbo

Certificaat

Na afloop van de masterclass ontvangt u een 'verklaring van deelname'.