GO Mediacoach: Mediaopvoeding

1-daagse training over het doeltreffend en verantwoord inzetten van (nieuwe) media bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen en jeugd

 

Nieuwe digitale technologieën veranderen de manier waarop mensen leren, samenwerken en zich vermaken. Het vak van bibliothecaris vraagt daardoor om nieuwe vaardigheden en kwaliteiten, die u in de diverse onderdelen van de Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals ontwikkelt.

Het traject Mediaopvoeding richt zich specifiek op het inzetten van (nieuwe) media bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen en jeugd en de rol van de bibliotheek daarin.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de de nieuwste methoden en techieken om media in te zetten bij de opvoeding en ontwikeling van kinderen in de bibliotheek.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die zich binnen de bibliotheek of mediatheek bezig houdt met mediaopvoeding.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Mediaopvoeding van jonge kinderen (0-8)

  • U leert ouders en leerkrachten te ondersteunen om hun kinderen (cq. leerlingen) - op een positieve manier - bewust en selectief met media te laten omgaan. U krijgt inzicht in enkele don'ts en heel veel do's voor de verschillende ontwikkelingsfasen van dreumessen, peuters, kleuters en jonge kinderen. Ten slotte leert u antwoord te geven op FAQ’s van ouders en leerkrachten. 

Deel 2: ​Mediaopvoeding van tieners (9-17)

  • In dit onderdeel geen geheven vingertjes. Zoals Roeland Smeets, mediathecaris op het Barlaeus Gymnasium, schreef op het blog van Netwerk Mediawijsheid: jongeren gaan vaak zinvoller en socialer met elkaar om op sociale media dan volwassenen. In dit onderdeel leert u hoe u een constructieve dialoog tussen de generaties faciliteert. Waarbij er oog is voor de zaken waar jongeren in het digitale domein tegenaan lopen. Want jongeren hebben het net als volwassenen niet altijd makkelijk online. 

Deel 3: Werken met de mediadiamant

  • Speciaal met het oog op mediaopvoeding hebben diverse organisaties, waaronder het NJI, op initiatief van Netwerk Mediawijsheid de MediaDiamant ontwikkeld. In dit onderdeel leert u deze handige tool in te zetten binnen uw activiteiten op het gebied van mediaopvoeding.

 

Overige GO Mediacoach-trajecten

Basisopleiding Mediacoach (14 lesdagen)

Specialist Informatievaardigheden (6 lesdagen)

Expert Medialabs (7 lesdagen)

ICT Basisvaardigheden (3 lesdagen)

Digitale geletterdheid (4 lesdagen)

 

U kunt zich ook aanmelden voor alle afzonderlijke lesdagen/modules!