Faciliteren van Community Librarianship (door leidinggevenden)

3-delige die u, als manager, in staat stelt het Community Librarianship en de Community Librarians optimaal te faciliteren zodat de transitie van de traditionele bibliotheek naar een lokale hub voor informatie, opleiding en ontwikkeling met de nadruk op co-creatie en burger participatie wordt gerealiseerd.

 

Veel bibliotheken bevinden zicht in een transitie naar een ‘community library’, waarbij de bibliotheek de een rol krijgt om de ‘buurt’ te faciliteren in toegang tot literatuur, opleiding & ontwikkeling, cultuur, informatie en digitale vaardigheden. Dit betekent een meer proactieve rol in het verschaffen van toegang tot informatie (in de breedste zin van het woord). Deze verandering heeft niet alleen gevolgen voor de direct betrokken medewerkers, maar voor de gehele organisaties. Daarom is een goede begeleiding van deze transitie essentieel voor het succes. U speelt daarin, als manager, een belangrijke rol!

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor managers / teamleiders in de bibliotheek die het Community Librarianship en de daarbij behorende transitie naar moderne bibliotheek moeten faciliteren.

Inhoud

Het programma bestaat uit 3 live sessies van 3 uur waarbij de diverse aspecten van het Community Librarianship aan de orde komen met de focus op ondersteuning en faciliteren van de medwerkers die zich bezighouden met participatief burgerschap.

Community Librarianship en Participatief Burgerschap

  • Begrippen en Definities
  • De veranderende rol en functie van de bibliotheek
    • Gevolgen van invoeren van participatie en co-creatie voor de organisatie
    • Gevolgen voor de medewerkers

Begeleiden van verandering en de medewerkers

  • Het veranderproces
  • Faciliteren en ondersteunen van de medewerkers
  • Ruimte geven
  • De praktijk (voorbeelden en casuïstiek)

Certificaat

Na afloop heeft u recht op een verklaring van deelname.