Embedded librarian

3-daagse cursus over de verschillende aspecten van embedded librarianship en de toepasbaarheid van dit concept in kennisintensieve organisaties.

Embedded librarian, die term komt steeds vaker voor. Wat is het precies en hoe past u het toe in de praktijk? Vooral universiteiten en hogescholen - waar het ook wel Faculty Liaison wordt genoemd - hebben baat bij deze manier van werken, maar ook voor bedrijven, onderzoeksinstituten, zorginstellingen en de medische sector is dit interessant.

Resultaat

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • de essentiële eigenschappen van de Embedded librarian onderscheiden
 • de kansen en valkuilen van de Embedded librarian herkennen
 • het belang benoemen van een adviserende houding
 • het belang benoemen van account- en relatiemanagement voor het duurzaam succes van de rol van embedded librarian
 • uitgaande van het organisatietype waarin hij/zij werkt een inventarisatie maken voor het invoeren van embedded librarianship

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiespecialisten bij kennisintensieve organisaties. Het gaat specifiek om Informatiespecialisten die nauw samenwerken met de klant op het werkterrein van de klant. Daarnaast stuurt de training aan op het versterken van de volgende competenties bij de deelnemers:

 • zelfstandig opereren binnen de organisatie-eenheid waar men werkt
 • de rol van verbinder en adviseur vervullen
 • goed netwerken en communiceren, een goed contact met de Information User Group
 • vaardigheden op het gebied van account- en relatiemanagement

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1 (ochtend): Inleiding

 • Verschijningsvormen van embedded librarianship
 • Verschillen van nieuwe en meer traditionele rollen
 • Kansen en valkuilen
 • Aansluiten bij information user groups
 • Verbindende rol door inzicht in het primaire proces
 • Toelichting opdracht (inventarisatie van wat nodig is voor implementatie van embedded librarianship)

Dag 1 (middag): Competenties I

 • Adviseren
 • Bewust zijn van eigen communicatiestijl en die van de ander
 • Leren schakelen naar de communicatiestijl van de gesprekspartner(s)
 • Communicatie binnen het team informatiespecialisten
 • Account- en Relatiemanagement
 • Toelichting presentatie van de inventarisatie-opdracht op dag 3

Dag 2: Competenties II

 • Account- en Relatiemanagement (Vervolg)
 • Netwerken / Lobbyen
 • Coachend overtuigen: behoeften van de ander ontdekken en daarop inspelen
 • Constructief omgaan met weerstand en verschillende belangen
 • SMART besluiten, afspraken maken en uitvoeren

Dag 3: Inventarisatie voor implementatie van Embedded Librarianship

 • Vooraf de inventarisatie inleveren
 • Presentatie van de inventarisaties
 • Samenvatten en delen van de kernpunten voor implementatie

Niveau

HBO

Studiebelasting

Voorbereiding: 6 - 8 uur

Eindopdracht: 10 uur

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.