Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefmedewerkers (Dutch Caribbean + Suriname)

2 x 3 uur durende online cursus over effectief digitaal archiveren en het opzetten van een goede mappenstructuur.

Tegenwoordig is de digitale informatiehuishouding de norm. Naast het vastleggen en beheren van de digitale documenten is het belangrijk om via een efficiënte mappenstructuur en mappenbenaming toegankelijkheid van informatie te borgen

Resultaat

De deelnemer krijgt kennis en inzicht met betrekking tot het archiveren van digitale documenten. Verder kan de deelnemer beargumenteren in welke situaties digitaal archiveren een goede keuze is, maar ook aangeven wat er allemaal komt kijken bij archivering van procesinformatie. De deelnemer kan documenten digitaliseren en deze, evenals de digitaal ontvangen berichten, effectief terugvinden.

Na afloop van de cursus kunt u:

  • een digitaal archief opzetten
  • werken met een efficiënte mappenstructuur en logische bestandsnamen
  • voor- en nadelen van digitaal archiveren uitleggen

Doelgroep

U werkt met (digitale) documenten en bent in uw functie (mede)verantwoordelijk voor het opzetten van een digitaal archief en het beheren van digitale documenten.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is digitaliseren? Wat is archiveren? Wat is digitaal archiveren?
  • Documenten: verschijningsvormen, status, werkstromen en levensloop
  • Werken met digitale documenten: creatie, raadpleging, bewaring en schoning
  • Compliance: waarom bewaren, documentwaarde, wetten, normen en interne wensen
  • Structuren van archieven: inzicht in organisatie en functionaliteiten, ontsluiten, classificatiekenmerken en bestandsnamen in mappenstructuren

Niveau

MBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.

Bijzonderheden

Deze cursus is verbonden aan de webinar reeks 'Professionalisering digitale informatiehuishouding Dutch Caribbean' en daarom alleen bestemd voor informatiebeheerders / archiefmedewerkers uit de Dutch Caribbean en Suriname!