De Nieuwe Gemeentelijke Selectielijst

1-daagse cursus die inzicht en vaardigheden geeft om archieven te schonen aan de hand van de nieuwe gemeentelijke selectielijst met aandacht voor de Hotspot-monitor.

De nieuwe selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is volop in ontwikkeling. De nieuwe waarderings- en selectiemethodiek van het Nationaal Archief is de basis en de grote verandering is waarderen en selecteren op procesniveau in plaats van op documentniveau.

Voor de archiefvorming, selectie en waardering binnen uw informatiehuishouding heeft dit grote gevolgen.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat een Plan van Aanpak op te stellen voor de implementatie van de nieuwe gemeentelijke selectielijst binnen uw organisatie. Daarnaast heeft u inzicht in de gevolgen van de invoering van deze selectielijst en kunt u hierover adviseren.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers en teamleiders DIV en Recordsmanagement die aan de slag willen met de nieuwe gemeentelijke selectielijst voor schoning van (digitale) archieven.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1

  • De nieuwe waarderingsmethodiek
  • Opstellen lokale risicoanalyse, trendanalyse en systeemanalyse
  • De samenhang tussen selectielijst, procesarchitectuur en zaaktypecatalogus
  • Opzet van de nieuwe concept selectielijst
  • Verschillen oude en nieuwe concept selectielijst
  • Hotspot monitor opstellen
  • Aandachtspunten bij implementatie

Niveau

MBO+

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.