Collecties op orde

2-daagse module die ingaat op fysieke en digitale collecties van bibliotheken en de rol van de bibliotheek in de samenleving.

Wat is de rol van bibliotheken en hoe stelt een bibliotheek het informatieaanbod samen? Wat is de beste manier om informatie aan te bieden vanuit het oogpunt van de gebruiker? Om deze vragen de beantwoorden is inzicht in de theorie achter de processen nodig, voor zowel de fysieke als de digitale collectie.

Resultaat

Na afloop van deze module heeft de deelnemer praktisch inzicht in:

  • processen en procedures rond het organiseren van het (digitale) informatieaanbod
  • de mogelijkheden tot verbetering van de informatiedienstverlening

Doelgroep

U verricht uitvoerende werkzaamheden in een bibliotheek, mediatheek, informatiecentrum of soortgelijke omgeving.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Bronnen en informatiedragers
  • Informatiedienstverlenende instellingen
  • Belangrijke begrippen rond collectioneren, verwerven saneren en beschikbaarstelling
  • De markt van het informatieaanbod
  • Trends en ontwikkelingen

Instapniveau

U werkt minimaal 14 uur per week in een bibliotheek, mediatheek, informatiecentrum of soortgelijke omgeving.

Studiebelasting

Voorbereiding: 5 - 7 uur per week

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat

Onderdeel van

Deze module is onderdeel van de Basisopleiding Bibliotheken (BOB)