Business case management

2-daagse cursus waarin u leert om een (beperkte) Business Case op te stellen om een advies te ondersteunen.

De rol van de Informatieprofessional verschuift naar de voorkant van het proces. Daardoor heeft de organisatie verwachtingen over het initiëren van verbeteringen en veranderingen op het gebied van informatie(dienstverlening). Het opstellen van een Business Case helpt om de haalbaarheid van een idee te beoordelen. Een goede Business Case is essentieel om goedkeuring van het management te krijgen.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u staat een beperkte Business Case op te stellen om een advies of innovatie te ondersteunen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor senior medewerkers in de informatiedienstverlening, die binnen de organisatie adviseren of deelnemen aan projecten.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voordelen van het inzetten van de Business Case
  • Inhoud van een Business Case
  • Kosten-batenanalyse
  • Risico's
  • Een Business Case opstellen
  • Draagvlak
  • De Business Case presenteren

Niveau

HBO

Studiebelasting

Eindopdracht: 20 uur

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht (opstellen van een Business Case) heeft u recht op certificaat 'Met goed gevolg afgerond'.

Onderdeel van

De cursus 'Business Case Management' is onderdeel van de Leergang Informatieadviseur en SOD-II opleiding.