Bewaartermijnen in de farmaceutische industrie

1-daagse cursus die het opstellen van een goed onderbouwde bewaar- en vernietigingsprocedure ten behoeve van farmaceutische archiefstukken behandelt.

 

Wie verantwoordelijk is voor het beheer van organisatiedocumenten, krijgt met veel vragen te maken. Zeker in de farmaceutische wereld waar eigen richtlijnen en regels gelden. Een verantwoord bewaar- en vernietigingsbeleid is van groot belang voor uw organisatie. Wat zijn de wettelijke bepalingen en welke selectiecriteria moet u hanteren? Daarnaast helpt regelmatig waarderen, selecteren en vernietigen van informatie bij de duurzame toegankelijkheid van uw bedrijfsarchief.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer is in staat om een gedegen,beargumenteerd voorstel, volgende de geldende regels en wetgeving, opstellen voor het bewaar- en vernietigingsbeleid van de eigen farmaceutische organisatie. 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor archivarissen / archiefmedewerkers werkzaam in een farmaceutische organisatie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

  • fases medische onderzoeken
  • basisprincipes bewaar- en vernietigingsbeleid
  • bewaartermijnen en procedures GxP
  • wetgeving / juridische aspecten
  • digitale duurzaamheid

Studiebelasting

  • alleen de lesuren

Certificaat

Na afloop ontvangt u een verklaring van deelname.