Beheer van Technische Documentatie

4-daagse cursus waarin u leert technische documenten (incl. tekeningen) zodanig te beheren  dat er blijvende concurrentievoordelen ontstaan.

 

Betrouwbare en toegankelijke informatie is noodzakelijk bij de bouw, het beheer en de sloop van gebouwen. Deze informatie ligt onder andere opgeslagen in bestekken, tekeningen, specificaties, handleidingen en schema’s en is daarnaast te vinden in systemen als Scada, BIM, QMS en OMS. Hoe kunt u deze technische documentatie zo beheren en toegankelijk maken dat er concurrentievoordelen ontstaan?

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u technische documentatie op doeltreffende wijze beheren, zodat de juiste informatie eenvoudig voor de organisatie beschikbaar is. U kunt verschillende methoden, hulpmiddelen en standaarden gebruiken om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen.

Doelgroep

U bent binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het beheer van technische documentatie of u adviseert hier over.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Digitale technische documentatie, digitaal tekeningenbeheer en gebruik in de eigen organisatie
 • Criteria voor het structureren van een digitaal document -en tekeningenarchief en de toepassing hiervan
 • Ordenings- en ontsluitingsvormen
  - De verschillende vormen en de juiste toepassing hiervan
  - Een verantwoorde keuze maken voor de meest geschikte vorm
 • Bestandsbeheer
 • Versiebeheer
 • Doel, functie en inhoud op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Formuleren van een visie
 • Hulpmiddelen, standaarden en het juiste gebruik hiervan
 • Excursie naar een organisatie, die haar technische documentatie (zowel analoog als digitaal) op orde heeft

Niveau

Mbo+ / Hbo

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.