Archiveren van Social Media

1-daagse workshop over het duurzaam toegankelijk maken van Social Media berichten.

 

In maart 2019 sprak de Raad van State zich uit over de status van SMS- en Whatsapp-berichten. De conclusie: Ook deze vormen van communicatie vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ongeacht het gebruik van zakelijke of privé telefoon.

Dit betekent dat er dus ook aandacht moet komen voor het archiveren, oftewel duurzaam toegankelijk beheren, van berichten die via ‘nieuwe’ media ontstaan. Ondanks dat al langer bekend is dat deze berichten in de zin van de Archiefwet 1995 de status van archiefbescheiden hebben. Toch worstelen organisaties nog met de vraag wat te doen met de content die zij via Sociale Media verspreiden. De uitspraak van de Raad van State maakt actie noodzakelijk.

In deze workshop gaat u aan de slag om grip te krijgen op Social Media berichten.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer de juiste kennis en inzichten om binnen de eigen organisatie werkafspraken te maken over hoe om te gaan met (te bewaren) informatie, die voortkomt uit het gebruik van (dark) Sociale Media.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiebeheerders, die zich willen verdiepen in de beheren van informatie die voortkomt uit het gebruik van Sociale Media.

Inhoud

 Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat zijn Sociale Media en wat is dark social?
  • Welke Sociale Media zijn er? Wat zijn hun belangrijkste eigenschappen?
  • Welke Sociale Media zijn populair voor zakelijk gebruik?
  • Wat maakt Sociale Media zo lastig te beheren?
  • Wat betekent de uitspraak Raad van State voor Informatiebeheer?
  • Welke tools en middelen zijn beschikbaar om Sociale Media te beheren?
  • Hoe kom je tot een goede beheerorganisatie (rollen, taken en verantwoordelijkheden)?
  • Opstellen en borgen van werkafspraken
  • Tips & Trucs