AI-contentgeneratoren en – bots: Auteursrecht & privacy

1-daagse interactieve cursus over het gebruik van beelden en teksten die door AI contentgeneratoren/ robots worden vervaardigd in relatie tot het auteurs-  en privacyrecht.

 

Programma's als ChatGPT en kunstgenerator DALL-E zijn de laatste tijd veel in het nieuws. Het zijn vormen van AI. AI en daaruit gegenereerde teksten en afbeeldingen bestaan al geruime tijd, maar de snelheid, de kwaliteit, de laagdrempeligheid en het massale gebruik van AI-tools als DALL-E en ChatGPT zijn wel nieuw. Naast de vele voordelen, zijn er ook nadelen en bedreigingen. Zo zijn er recent in de VS al enkele ontwikkelaars van AI-generatoren voor digitale kunstwerken aangeklaagd wegens auteursrechtinbreuk.

Resultaat

Na afloop van de cursus kent u de belangrijkste verplichtingen die gelden voor de verschillende AI-systemen, de AI-verordening en de relatie met privacywetgeving en auteursrechtelijke wetgeving.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiespecialisten die te maken hebben/werken met/gebruikmaken van AI-(systemen)/ kunstmatige intelligentietoepassingen

Inhoud

In deze cursus worden de basisbeginselen van de AI-verordening behandeld.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definitie van kunstmatige intelligentie en de verschillende categorieën van AI-systemen
  • Vereisten voor transparantie en informatieverschaffing aan gebruikers
  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor AI-systemen
  • Vereisten voor gegevenskwaliteit en -toegang, inclusief databescherming en beveiliging
  • Relatie met het auteursrecht
  • Relatie met tekst- en datamining
  • Relatie met het privacyrecht (de AVG)

Docent

Mr. Dr. Mirjam Elferink en Mr. Martijn Kortier zijn de docenten van deze cursus. Zij zijn beide advocaat bij Elferink & Kortier Advocaten. In hun werk komen ze regelmatig in aanraking met AI (-toepassingen) en geven zij hierover juridisch advies. De docenten zijn onder andere gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom (IE), ICT-recht en Privacy.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.