Adviseur III/IV (volgens HR21)

6-daagse cursus waarin je aan de slag gaat met de 4 resultaatgebieden, advies, procesbewaking, relatiebeheer en beleidsbewaking, van de functie Adviseur III en IV uit het HR21 functieboek.

 

Steeds meer gemeenten werken met het HR21 functieboek. Dat betekent dat organisaties hun rollen en functies hierop afstemmen. Per functie zijn de kenmerken, taken en resultaatgebieden op verschillende niveaus beschreven.

GO opeidingen biedt vanaf deze zomer een korte leergang die u up-to-date brengt met de eisen die horen bij de functie Adviseur III en IV. Een perfecte mogelijkheid om uzelf voor te bereiden op nieuwe functies binnen het domein Informatiebeheer.

Resultaat

Na afloop van de leergang voldoet u aan de functie-eisen van de  Adviseur III en IV uit het HR21 functiehandboek

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van organisaties die gebruik maken van het HR21 functiehandboek of hun kennis en vaardigheden willen actualiseren om succesvol te functioneren als Adviseur III of IV.

Inhoud

Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Resultaatgebied 1: Advies

 • doeltreffend communiceren en adviseren
 • adviseren over knelpunten
 • opstellen en (laten) uitvoeren van programma's, projecten en plannen
 • opstellen van rapportages en adviezen (om draagvlak te creëren)
 • toetsing van naleving van kaders, richtlijnen en wetgeving

Resultaatgebied  2: Beleidsontwikkeling

 • signaleren, volgen en beoordelen van trends en ontwikkelingen
 • ontwikkelingen vertalen naar voorstellen, strategieën en beleid
 • koppelingen maken tussen informatie en gegevensverzamelingen
 • ontwikkelen van beheersinstrumenten 
 • verzorgen van doeltreffendheid en doelmatigheid

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en regie

 • bewaken en bevorderen van de samenhang van beoordelingsinstrumenten
 • sturen op resultaat
 • zorgen voor voorlichting en communicatie rond plannen, projecten en programma's

Resultaatgebied 4: Relatiebeheer

 • initiëren van contacten met belanghebbenden / partijen
 • beheren van relaties
 • creëren van draagvlak

Studiebelasting

Naast de lesdagen moet u rekening houden met 4 -6 uur voorbereidingstijd (lezen van artikelen, onderzoek in de eigen organisatie).

In eerste instantie verzorgen wij deze korte leergang in het kader van de GO Summer School. Dat betekent 6 lesdagen in een periode van 2 weken. Bij voldoende belangstelling nemen wij deze leergang op in ons reguliere programma.