Opleiding Coach Digitaal Burgerschap

10-daagse cursus die u de juiste basiscompetenties verschaft om als bibliotheekprofessional met diverse doelgroepen aan de slag te gaan met het belangrijke thema digitaal burgerschap.

 

Sinds kort heeft de bibliotheek er een nieuwe uitdaging bij: doelgroepen ondersteunen op het gebied van digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Vanuit de Opleiding Mediacoach is op dit gebied een speciaal opleidingstraject ontwikkeld: de Opleiding Coach Digitaal Burgerschap.

Resultaat

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om de verschillende doelgroepen van de bibliotheek te ondersteunen in het succesvol kunnen functioneren in een online informatiesamenleving.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor bibliotheekmederkers, die zich richten op de maatschappelijk - educatieve rol van de bibliotheek, met de nadruk op digitaal burgerschap.

Inhoud

In de 8-daagse opleiding leert u doelgroepen te ondersteunen bij:

–       toegang krijgen tot informatie
–       weerbaar zijn tegen nepnieuws en desinformatie
–       beschermen van privacy en ‘data detoxen’
–       veilig internetgebruik
–       visuele zelfexpressie via video
–       gezonder en sportiever leven door digitale technologie
–       aangename vrijetijdsinvulling met media
–       het internet gebruiken voor leren en ontwikkelen
–       werk vinden en carrière maken in het digitale tijdperk
–       familiebanden & vriendschappen digitaal versterken
–       je digitale identiteit vormgeven en digitaal verbinden met anderen
–       online kopen, verkopen en besparen
–       digitaal genieten van kunst, cultuur en literatuur

De Opleiding Coach Digitaal Burgerschap verschaft u als bibliotheekprofessional de basis om met diverse doelgroepen aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. Werkt u al op de gebieden mediacoaching, digitale geletterdheid, medialabs en/of mediaopvoeding, dan biedt de opleiding een uitstekende aanvulling op uw competenties. Het is dan mogelijk voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen.

Afsluiting

U sluit de Opleiding Coach Digitaal Burgerschap af met een eindopdracht, waarna u het certificaat van ‘Coach Digitaal Burgerschap’ ontvangt.

Meer info over de nieuwe programmalijn Digitaal burgerschap vindt u op https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap.