shutterstock_424724332.jpg

Nieuwe cursus: Inleiding Woo

Gepubliceerd op 28 oktober 2021

3 uur durende online cursus over de Wet open overheid en de gevolgen voor het informatiebeheer binnen de organisatie.

5 oktober 2021 is de Eerste kamer gegaan met het wetvoorstel Woo. Naar verwachting zal deze wet medio 2022 voor alle bestuursorganen van kracht worden.

De Woo zorgt er voor dat overheden transparanter worden doordat overheidsinformatie beter vindbaar, ontsluitbaar, koppelbaar en te archiveren is. Hét grote verschil met de Wet openbaarheid bestuur (die bij inwerkingtreding van de Woo ingetrokken wordt) is dat er actief openbaar gemaakt wordt.

Cursus van een dagdeel (3 uren) waarin u leert wat de Wet open overheid inhoudt en voor uw organisatie gaat betekenen. 

Waarom is initiatief tot invoering van de Woo genomen? Welke informatie moet voortaan actief openbaar gemaakt worden? Wie geeft hier uitvoering aan? Op welke manier kun je de Woo invoeren in je organisatie? Met wie werk je hierbij samen? Wie houdt toezicht op de Woo?

Meer informatie en aanmelden via de cursuspagina op de website!