'Wat als leerlingen Luis Vuitton logo's gaan laseren op producten?'​

Afgelopen vrijdag 9 november verzorgde GO opleidingen de cursus Auteursrecht voor Informatiespecialisten. Deze cursus staat al lange tijd op de cursusagenda van GO en blijft populair bij informatiespecialisten, die werkzaam zijn in een opleidingsomgeving (Universiteiten, Hogescholen en ROC's). En dat is niet vreemd. De verdergaande digitalisering van het onderwijs zorgt voor vele uitdagingen als het gaat om auteursrecht.

Digitalisering maakt het makkelijker dan ooit om informatie te creëren en te verspreiden. Dat geldt in het bijzonder voor het onderwijs. Elke organisatie gebruikt bijvoorbeeld Leer Management Systemen of Elektronische Leeromgevingen waar het lesmateriaal digitaal beschikbaar is (en dus eenvoudig is te verspreiden). De controle op verspreiding is daarom lastig.

IMG_3187.JPG  auteurswet.jpg

 

Steeds vaker worden lessen opgenomen om vervolgens via bijvoorbeeld YouTube of Vimeo te verspreiden. Daarmee wordt lesmateriaal (en bijvoorbeeld de autersrechtelijke afbeelding die een docent in zijn presentatie gebruikt) vrij toegankelijk voor een veel grotere groep mensen dan ooit mogelijk was in de analoge wereld.

'Wat als leerlingen opeens Luis Vuitton logo's gaan laseren op producten?'

Niet vreemd dus dat zit zorgt voor nieuwe uitdagingen en dus volop belangstelling voor deze cursus. Onze docent mr. Mirjam Elferink is gespecialiseerd op het gebied van intelectueel eigendom en auteursrecht. Zij heeft de afgelopen jaren dan ook wel alle voorbeelden van mogelijk gebruik en misbruik van auteursrechtelijk materiaal voorbij zien komen. Toch was ook zij afgelopen vrijdag verrast door een casus, die een van de cursisten inbracht.

Veel bibliotheken en mediatheken bieden tegenwoordig een 'makerslab' aan, waar de studenten kennis kunnen maken met nieuwe technieken en hun toepassingen. Een populair onderdelen daarbij zijn bijvoorbeeld 3D-printers, laser-apparatuur of borduurmachines. De studenten van de betreffende Mbo-vakopleiding maken volop gebruik van deze machine. En op een zeer creatieve manier... Zo begonnen zij met het laseren en boduren van logo's van bekende merken op o.a. kleding en gereedschappen. Nu weet iedereen dat het produceren van 'fake' merkproducten uiteraard niet is toegestaan. Maar is de school dan ook aansprakelijk?*

'Kennis en inzicht is nodig om hoge boetes te voorkomen'

En zo onstaant er steeds nieuwe uitdagingen rond het auteursrecht. Juist daarom stimuleert de docent om eigen casussen in te brengen in de cursus. En gelukkig doen de cursisten dat dan ook. Zo kwamen ook de beperkingen van het plaatsen van lesmateriaal in een Elektronische Leeromgeving aan de orde, verschillen in het vespreiden van informatie via intranet of internet en hoe om te gaan met het streamen (bijvoorbeeld MOOC's) van hele lessen.

Aan het eind van de dag gingen de cursisten weer terug naar huis met heel veel extra inzichten en kennis om op verantwoorde wijze om te gaan met het auteursrecht. Waardevolle kennis, omdat een informatiespecialist die goed op de hoogte is van het auteursrecht hoge boetes kan voorkomen!

GO opleidingen biedt naast de basiscursus Auteursrecht voor Informatiespecialisten ook een 'Advanced' cursus aan. Meer informatie over beide cursussen op onze website!

 

* Indien dergelijke activiteiten tijdens lessen onder controle van de onderwijsinstellingen worden uitgevoerd is deze verantwoordelijk.