Recordsmanagement en (elektronisch) archiveren

7-daagse cursus die een complete kennismaking vormt met het beheer van een archief en recordsmanagement.

Inleiding

Wilt u een complete kennismaking met het archiefbeheer / recordsmanagement? Dan is uitgebreide informatie nodig over de kwalitatieve, technische, juridische én organisatorische aspecten van recordsmanagement en archiefbeheer. Niet alleen van fysieke documenten, maar ook digitale documenten.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • heeft u een beeld van de positie en doelstellingen van recordsmanagement en archiefbeheer in de gedigitaliseerde informatiemaatschappij
 • heeft u inzicht in de technische, juridische en organisatorische aspecten van fysieke en elektronische documenten archiveren en kunt u de hieruit voortvloeiende werkzaamheden uitvoeren.

Doelgroep

U bent werkzaam op een afdeling DIV, Archief of Recordsmanagement.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Positie en functies van recordsmanagement en archiefbeheer
 • Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid op het vakgebied
 • Aansturen van archivering door derden (zoals Zaakgericht Werken en procesgericht archiveren)
 • Invloed van de informatietechnologie op het vakgebied
 • Inrichten van een archiefsysteem
 • Het archief als kwaliteitsinstrument
 • Verwante vakgebieden: kennismanagement, documentmanagement en workflowmanagement
 • Beheer van elektronische gegevensbestanden
 • Substitutie
 • E-mailarchivering
 • Waarborging digitale duurzaamheid
 • Basismethoden voor het bepalen van bewaartermijnen
 • Selectie en vernietiging van fysieke en elektronische archiefbestanden
 • Beheer van fysieke documenten (inclusief depotbouw en inrichting)
 • Wet- en regelgeving, compliance

Niveau

Mbo

Instapniveau

 • U verricht minimaal 14 uur per week werkzaamheden op een afdeling DIV, Archief of Recordsmanagement
 • U heeft minimaal een diploma op MAVO / VMBO-TL niveau

Studiebelasting

De studiebelasting voor het diplomaprogramma bedraagt:

 • 7 lesdagen van elk 5 uur
 • 7 à 10 uur per week voor huiswerk en zelfstudie
 • Examenvoorbereiding

Examen en Toetsing

U kunt de cursus afsluiten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat voor dit examen en de huiswerkopdrachten ontvangt u een deelcertificaat van de opleiding Medewerker Recordsmanagement.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat.

Onderdeel van

De cursus is onderdeel van de opleiding Medewerker Recordsmanagement. Voldoet u aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kunt u ook deze module ook los volgen.