Metadatering en documentbehandeling

Een archief is alleen bruikbaar als het ook toegankelijk is. Het beschrijven en inhoudelijk toegankelijk maken en het toevoegen van metadata aan (digitale) documenten en archiefstukken is dan ook essentieel.

Het snel terug kunnen vinden van (digitale) informatie is essentieel om werkzaamheden snel en secuur uit te kunnen voeren. De ervaring leert ons dat het terug kunnen vinden van informatie in een digitale omgeving niet altijd even eenvoudig is. Het toekennen van metadata is dan ook essentieel voor een doeltreffende informatiehuishouding.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • heeft u inzicht in het proces van metadata toekennen aan documenten (in een DMS) ten behoeve van een dynamisch archief
 • heeft u inzicht in het belang van procedures voor documentbehandeling
 • beschikt u over vaardigheid in het beschrijven en inhoudelijk ontsluiten van belangrijke instellingseigen (digitale) documenten en archiefstukken (met descriptoren/trefwoorden)

Doelgroep

U bent werkzaam op een afdeling DIV, Archief of Recordsmanagement.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Documentbehandeling: documentstromen inclusief interne (niet-procesgebonden) documenten, faxen en e-mail
 • Analyseren en beschrijven van documenten (archiefstukken) en samengestelde documentselecties (mappen/dossiers)
  • Doel analyseren en beschrijven
  • Vormen van beschrijvingen (waaronder inventarissen en dossierbeschrijvingen)
  • Geautomatiseerde systemen
 • Documentmetadatering (door de mens of softwarematig)
  • Argumenten voor registratie en opslagmedium van het document
 • Descriptor-toekenning en soorten descriptoren
 • Zaakgericht Werken

Niveau

MBO

Instapniveau

 • U verricht minimaal 14 uur per week werkzaamheden op een afdeling DIV, Archief of Recordsmanagement
 • U heeft minimaal een diploma op mavo/vmbo-tl- niveau
 • U heeft bij voorkeur de module Zoeken en vinden van (digitale) documenten en informatie gevolgd of u heeft door eerdere studie en/of ervaring een vergelijkbaar niveau

Studiebelasting

De studiebelasting voor het diplomaprogramma bedraagt:

 • 4 lesdagen van elk 5,5 uur
 • 7 à 10 uur per week voor huiswerk en zelfstudie
 • Examenvoorbereiding

Examen en Toetsing

U kunt de cursus afsluiten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat voor dit examen ontvangt u een deelcertificaat van de opleiding Medewerker Recordsmanagement.

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van het afsluitende examen ontvangt u een certificaat 'met goed gevolg afgerond'. 

Onderdeel van

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Medewerker Recordsmanagement. De cursus is ook los te volgen indien u voldoet aan het instapniveau.