Linked Open Data voor Erfgoedinstellingen

1-delige online cursus over hoe Linked Open Data in te zetten bij erfgoedinstellingen om de dienstverlening te verbeteren.

 

De afgelopen jaren is steeds meer erfgoedinformatie digitaal beschikbaar gesteld. Hiermee is ook de vraag om informatie aan elkaar te kunnen linken gegroeid. Linked Open Data (LOD) biedt erfgoedinstellingen de mogelijkheid om dit te realiseren. De Nationale Strategie en de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) van het Netwerk Digitaal Erfgoed beschrijven hier principes voor.

Door middel van LOD kunnen collecties over de grenzen van afzonderlijke erfgoedinstellingen gekoppeld worden. Op die manier wordt een netwerk van erfgoedinformatie gecreëerd. Dit maakt het voor burgers makkelijker om (gerelateerde) informatie te vinden. Steeds meer leveranciers ontwikkelen functionaliteiten die publicatie volgens LOD mogelijk maken. Het is daarom van belang kennis en inzicht hierover op te doen.

Resultaat

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de mogelijkheden van LOD voor de organisatie en zijn geïnspireerd geraakt om deze toe te passen. Daarnaast hebben deelnemers nagedacht over vervolgstappen die de implementatie van LOD mogelijk maken.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers (managers, informatiebeheerders, collectiebeheerders etc.) van erfgoedinstellingen (archieven, historische verenigingen, musea, bibliotheken etc.) die willen weten wat de kracht van LOD voor hun collecties is. Voorkennis over applicaties, systemen en metadatamodellen is niet nodig.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Oproep van Tim Berners-Lee
  • Open Data, Linked Data, Linked Open Data
  • Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA)
  • De conceptuele werking van Linked Open Data
  • De werking van triples, thesauri en ontologieën
  • Toepassing thesauri binnen de organisatie
  • Praktijkvoorbeelden toepassing Linked Open Data

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.