Leergang Informatiemanagement

10-daagse leergang, die u in staat stelt de verbinding te maken tussen ICT, Informatie en de gebruiker (organisatiedoelstellingen) en hierover te adviseren. 

 

Inleiding 

Onder invloed van digitalisering schuiven informatiedienstverlening en informatiebeheer steeds verder richting informatiemanagement. De modern informatieprofessional kan niet zonder de juiste kennis op het gebied van ICT, datamanagement, informatiebeveiliging, Social Media / internet en functioneel beheer om de brug te slaan tussen de bedrijfsvoering en informatie. Maar het is ook waar dat ICT-projecten alleen slagen wanneer er voldoende en vroegtijdige aandacht is voor maatregelen die duurzaam informatiebeheer borgen. ICT’ers, Informatiemanagers en Informatiebeheerders hebben elkaar nodig. Tijdens de cursus wordt ingegaan op belangrijke elementen van IT-projecten met een informatiecomponent, de rol van diverse stakeholders daarin en voor de verschillende denkwijzen en invalshoeken die zij hanteren. Bijzondere aandacht is er voor de bijdrage die vanuit het perspectief van de informatiebeheerder kan worden geleverd aan een efficiënte en duurzame informatiehuishouding. 

 

Resultaat 

Na afloop van de cursus bent u in staat om de verbinding te maken tussen ICT, informatie en de gebruiker (organisatiedoelstellingen), hierover te adviseren en innovatieve voorstellen te doen. 

 

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor ervaren Medewerkers Informatiedienstverlening (Informatiespecialisten, DIV-medewerkers, Medewerkers Recordsmanagement, Archiefmedewerkers) die mee willen groeien met de ontwikkelingen in het informatiedomein. 

 

Inhoud 

Deze 10-daagse leergang behandelt op praktische wijze de meest belangrijke aspecten van informatiemanagement. Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 

De cruciale rol van informatie in moderne bedrijfsvoeringsprocessen 

 • Leerdoelen cursus 

 • de veranderende rol van informatie/ het toenemend belang van informatie 

 • Verschillende informatiebehoeften vanuit verschillende perspectieven 

 • Doelstelling en strategie: Begin met het einde voor ogen 

 

De veranderende rol van informatiebeheer 

 • DIV: de traditionele rol 

 • Waarom DIV moest transformeren richting Informatiebeheer/ De veranderingen 

 • De document life cycle  

 • Plaats van informatiebeheer in de organisatie: taken en competenties 

 • Plaats van de informatiemanager in de organisatie: Taken en competenties 

 • de brug tussen automatisering / informatisering en de organisatie / bedrijfsvoering 

 • Waar raken de informatiebeheerder en de informatiemanager elkaar? Wat is nodig om ze met elkaar te laten spreken( taal/ positionering) 

 

Aansluiten op de uitdagingen van IT en IM 

 • Wat wil de gebruiker en wat kunnen Informatiemanagement en Informatiebeheer betekenen? 

 • Verwachtingen en wensen van het  management 

 • Beheersprocessen 

 • Cloudcomputing 

 • Trends en ontwikkelingen op het gebied van digitaal werken/ Kansen en bedreigingen 

 • Data in termen: Gestructureerd en ongestructureerd, Open data, datamining, Big Data 

 • IB perspectieven voor betere ontsluiting geografische en technische data 

 • Digitalisering is niet het digitaal maken van bestaande analoge processen 

 • Het belang van architectuur en architectuurprincipes 

 

Automatiseren in de praktijk: Het belang van het IB-perspectief 

 • het proces van automatisering 

 • Business Case Management 

 • Negen vlaks model 

 • De rol van IB in automatiseringstrajecten ten opzichte van de andere rollen 

 

Informatiemanagement in de praktijk 

 • Informatieplan of informatie vooronderzoek/ Specifieke bijdragen vanuit informatiebeheer 

 • Functioneel ontwerp/Implementatie/ beheren 

 • Digitale agenda en doorbraakprojecten 

 • Strategische sturing, rol CIO en positionering Informatiemanagement en Informatiebeheer. 

 • Risicomanagement 

 

Wettelijk kader vertaald naar de praktijk 

 • Archiefwet 2024/ Was-wordt/ Aansluiting op de digitale wereld 

 • De Archiefwet toch nog een IB-zaak/ Aansluiting op IM en ICT 

 • WOO 

 • AVG 

 

Selectie en invoeren van software 

 • Trigger/ Waarom willen we software? 

 • make or buy? 

 • stappenplan 

 • OTAP (Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie) 

 • Implementatieplan 

 

Kwaliteit van informatie 

 • Kwaliteitszorg 

 • Kwaliteitshandboek IT 

 • Auditing 

 • Kwaliteitsaspecten IB perspectief en de aansluiting op IT 

 • Duto/ KIDO/ Erfgoedmonitor (ook ISO normen, MDTO) 

 • Gelegenheid om nog in te gaan op elementen vorige lesdagen 

 

  Informatiebeveiliging, privacy en IT-risico's 

 • ​​​​​​​kernbegrippen uit de informatiebeveiliging 

 • Uitwerking BIV classificatie ( Beschikbaarheid, Integriteit en Veiligheid) 

 • ISO27001/2 

 • organiseren van informatiebeveiliging 

 • Privacy / AVG 

 • Meldplicht Datalekken 

 • Beperken van risico's 

 • Gelegenheid om nog in te gaan op elementen vorige lesdagen 

 

Presenteren eindopdracht

Niveau

Hbo

Studiebelasting

Voorberreiding: 20 - 30 uur

Eindopdracht: 30 - 40 uur

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht ontvangt u een certificaat 'met goed gevolg afgerond'.

Onderdeel van

SOD-II