Introductie RDA en LRM

2-daagse cursus over de betekenis van RDA en LRM voor de praktijk van het catalogiseren en voor de praktijk van het zoeken in catalogi.

 


RDA (Resource Description and Access) is een nieuwe metadatastandaard voor het beschrijven of catalogiseren van bibliotheek- en erfgoedmateriaal. RDA bestaat uit een verzameling data-elementen met bijbehorende richtlijnen en instructies. De standaard voldoet aan internationale modellen voor linked data toepassingen, zoals LRM (Library Reference Model).


Sinds 2013 wordt RDA op steeds meer plaatsen in de wereld toegepast. De invoering van de standaard in Nederland startte in datzelfde jaar en kort daarna heeft FOBID de FOBID Richtlijnen voor de Titelbeschrijving afgeschaft ten gunste van RDA. In 2017 heeft IFLA het Library Reference Model (LRM) officieel geaccepteerd als opvolger van FRBR, FRAD en FRSAD. Inmiddels is eind 2020 een volledig vernieuwde  RDA-Toolkit gepubliceerd. 

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u:

 • waarom RDA en LRM belangrijk zijn en hoe ze samenhangen met een aantal veelgebruikte standaarden in de bibliotheekwereld
 • hoe RDA en LRM de catalogiseerpraktijk en het gebruik van bibliografische beschrijvingen aan het veranderen zijn
 • wat (globaal) de gevolgen zullen zijn voor uw werkzaamheden

Doelgroep

 • U bent titelbeschrijver en u heeft te maken met de dagelijkse praktijk van het catalogiseren
 • U heeft ervaring met het maken en/of gebruiken van bibliografische beschrijvingen in de context van een bibliotheekcatalogus
 • U geeft leiding aan titelbeschrijvers en/of u bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data in de catalogus

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Introductie
  • Relatie van RDA en LRM met internationale standaarden als ISBD, MARC21 en het IFLA Statement of International Cataloguing Principles (ICP)
 • LRM
  • De eisen die een gebruiker aan een moderne catalogus mag stellen
  • Wat is een entity-relationship-model
  • De entiteiten in LRM
  • Relaties en attributen in LRM
 • RDA
  • Organisatie, structuur, kernbegrippen, terminologie en uitgangspunten
  • RDA Registry en RDA Toolkit (inhoud en functionaliteit)
  • Voor- en nadelen van RDA
  • RDA in internationale context; beheer en ontwikkeling van RDA (wereldwijd, in Europa en in Nederland)
  • Consequenties van RDA voor de dagelijkse praktijk van het titelbeschrijven
 • RDA-toolkit (praktisch gebruik)

Het gaat in de cursus niet om de technische kant (de implementatie van RDA in concrete bibliotheeksystemen).

Niveau

Van deelnemers aan de cursus wordt het volgende verwacht:

 • HBO-niveau
 • U hebt (enige) ervaring met het maken of beheren van bibliografische beschrijvingen
 • U bent bekend met één of meer relevante standaarden, zoals ISBD, FOBID RT, AACR2, FRBR
 • U beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal om de terminologie te begrijpen en Engelstalige vakliteratuur te kunnen lezen

Docent

De docenten zijn Martijn van der Kaaij en Lian Wintermans, beiden werkzaam bij Heron Information Management LLP als consultant en docent.

Zij verzorgen ook onze cursussen Introductie MARC21 en De nieuwe RDA.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.

InCompany

Deze cursus kan in-company ook in het Engels of Frans worden georganiseerd.