Functioneel Beheer

10-daagse cursus die u voorbereidt op de functie van Functioneel Beheerder.

 

Bij veel organisaties verschuift de rol van de traditionele Informatiespecialist of Informatiebeheerder richting het functioneel beheer. De Functioneel Beheerder heeft een belangrijke rol omdat hij vaak de gesprekspartner is van de IT-serviceorganisatie (IT-servicemanagement en applicatiemanagement) op het uitvoerende niveau. Hij heeft een zeer uitdagend takenpakket en is de contactpersoon tussen de bedrijfskant van de organisatie waar het informatiesysteem in werking is en de IT-serviceorganisatie: de spilfunctie in de organisatie op operationeel niveau!

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om te starten in de functie van Functioneel Beheerder of taken uit deze functie binnen uw eigen rol succesvol uit te voeren.

Doelgroep

Informatiespecialisten die hun taken en rol zien veranderen richting het Functioneel Beheer.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Dag 1: BiSL I

 • Introductie business information management
 • BiSL-procesclusters en terminologie
 • BiSL-processen zoals gebruikersbeheer, functionaliteitenbeheer, verbindend, sturend en strategisch coördinerend

 

Dag 2: Klantgerichtheid I

 • Relatie functioneel beheerder, klanten organisatie
 • Communicatie
  • Luisteren
  • Vraag achter de vraag
  • Argumenteren
  • ‘Nee’ verkopen

 

Dag 3: Wijzigingsketen

 • Business Case lezen, begrijpen en beoordelen
 • Kosten inschatten en baten bepalen
 • Risico’s
 • Haalbaarheid
 • Voorstel schrijven

 

Dag 4: IT Management

 • De IT-dienstverlener
 • Impact analyse
 • Requirements
 • IT-infrastructuur
 • Informatiesystemen
 • Service organisatie

 

Dag 5: Klantgerichtheid II

 • Adviseren
 • Klantgerichte tweegesprekken
 • Alternatieve voorstellen

 

Dag 6: Functioneel Ontwerp

 • Lezen, beoordelen en opstellen functioneel ontwerp
 • Beoordelen van producten en diesnten van de IT-dienstverlening
 • Relatie met de keten en andere processen

 

Dag 7: Omgaan met veranderingen

 • Voorlichting
 • Omgaan met weerstanden
 • Rol van de Functioneel Beheerder in een veranderingsproces
 • Implementatie plan

 

Dag 8: Testen en Toetsen

 • Identificeren van testgevallen
 • Transitieplan, functioneel testplan en implementatieplan maken

 

Dag 9: Beheerplan

 • Governance
 • Financiële paragraaf
 • Planningsparagraaf
 • Behoefte en kwaliteitsparagraaf
 • Contractenparagraaf

 

Dag 10: BiSL II

 • Functioneel Beheer in de praktijk toepassen
 • Opdrachten presenteren

 

Niveau

Hbo

Studiebelasting

Voorbereiding: 4 - 6 uur per week

Eindopdracht: 20 uur

Certificaat

Bij een voldoende beoordelng van de afsluitende opdracht ontvangt u een certificaat 'met goed gevolg afgerond'.