Ethiek en Big Data

1- daagse cursus over ethische zaken bij het inzetten van Big Data-toepassingen en hoe hier binnen de eigen organisatie vorm aan te geven. zodat u op een ethisch verantwoorde manier met data om kunt gaan.

 

Het zal niemand ontgaan zijn dat data een steeds belangrijkere rol spelen bij het maken van beslissingen of het opstellen van beleid door organisaties. Om dit op een juiste manier te doen, moet de data niet alleen betrouwbaar, authentiek, juist en uo-to-date zijn, maar spelen ook aspecten als transparantie, bias, discriminatie en governance een essentiële rol. Dan komt dus de ethiek in beeld. Een aspect waar veel organisaties nog mee worstelen. Daarom gaat deze cursus juist in op hoe een organisatie op ethisch verantwoorde wijze Big Data, Business Intelligence of Data Science in kan zetten.

Resultaat

Na afloop van de cursus 'Ethiek en Big Data' heeft de deelnemer kennis en inzicht van de belangrijkste aspecten van Big Data waarbij ethiek een rol speelt en is hij in staat bestaande handreikingen te vertalen naar de uitvoering om ethisch handelen te borgen binnen de eigen organistie.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die binnen de eigen organisatie betrokken is met Big Data / Business Intelligence / Data Science.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

Introductie, begrippen en definities

 • Big Data, Data Science, Algoritmes, Ethiek

Business Intelligence vs. Data Science

Machine Learning

 • Supervised Learning
 • Unsupervised Learning
 • Reinforcement Learning
 • Deep Learning

 

Ethiek & Data Science

 • Welke vragen moet je stellen?
 • Categorieën en Prototypes
 • Bias (in training)
 • Bias in selectie van trainingsdata

Ethisch handelingskader

 • Aanbevelingen van de Europese Commissie
 • Hulpmidden DEDA

 

Docent

Kevin Otjes (KBenP BI)