Elektronisch ondertekenen en de digitale handtekening

1-daagse cursus die u de kennis en inzichten geeft om het elektronisch ondertekenen binnen de organisatie te introduceren of mee te draaien in een project.

 

Elektronisch ondertekenen brengt aanzienlijke voordelen met zich mee, ook nu we door Corona zoveel mogelijk thuis werken: versnellen van doorlooptijd, besparen op papier, klantvriendelijkheid voor de eindgebruiker (any time, any place, any device), integratie met (zaak)systemen. Genoeg redenen om elektronisch tekenen te introduceren in de organisatie.

Door digitalisering is er ruimte gekomen om na te denken over de wijze van ondertekenen. Maar ook over wat we eigenlijk moeten ondertekenen en vanuit welk perspectief; vanwege rechtsgevolg of verantwoordingsplicht? Kunnen we in sommige gevallen ook besluiten om niet  te ondertekenen?

Daarnaast zijn ontwikkelingen in het elektronisch ondertekenen van belang voor de betrouwbaarheid en waardering van digitaal getekende documenten. In het Nederlands recht hebben 3 elektronische handtekeningen de potentie om rechtsgeldig te zijn; afhankelijk van het doel van de overeenkomst, de betrouwbaarheid en de omstandigheid. Bij notarissen zien we meer beweging om elektronisch getekende documenten te accepteren.

Wat ga je van te voren in kaart brengen om bewust voor een leverancier en techniek te kiezen? Hoe pak je het implementatie traject aan ga je dit integraal of per applicatie invoeren?

Door gebruik te maken van een stappenplan kun je het elektronisch ondertekenen effectief gaan neerzetten.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer de juiste kennis en vaardigheden, om elektronisch ondertekenen te introduceren binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiebeheerders / informatiespecialisten, die elektronisch ondertekenen al een tijdje op een to do list hebben staan of die geïnteresseerd zijn in een overzicht van de verschillende aspecten van het elektronisch ondertekenen.

Inhoud

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wetgeving en kaders
  • Soorten elektronische handtekeningen en waarmerken
  • Ondertekenapplicaties en leveranciers
  • Implementatie en stappenplan
  • Archivering van de elektronische handtekening
  • 'Handreiking elektronische handtekening'
  • Opstellen van een stappenplan