De nieuwe RDA

2-daagse cursus (online) waarin u inzicht krijgt in de nieuwe versie van de catalogiseerstandaard RDA.
 

Na jaren van voorbereiding is op 15 december 2020 een geheel vernieuwde versie van de metadatastandaard RDA (Resource Description and Access) van kracht geworden. De standaard sluit nu volledig aan bij uitgangspunten en werkwijzen die gangbaar zijn voor linked data. Hoewel de oorspronkelijke RDA Toolkit uit 2010 nog enige tijd beschikbaar blijft voor gebruik bij het titelbeschrijven, adviseert de RSC (RDA Steering Committee) gebruikers van de standaard zich nu alvast te verdiepen in de nieuwe RDA ter voorbereiding op de overstap naar de nieuwe versie.

Deze cursus behandelt zowel de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de standaard als de vernieuwde Toolkit.
 

Resultaat

Na afloop van de online cursus:

 • bent u op de hoogte van de nieuwe concepten in RDA en de invloed van LRM (het IFLA Library Reference Model) op de standaard;
 • weet u hoe de vernieuwde RDA Toolkit is opgebouwd;
 • kunt u de vernieuwde RDA in een bredere context plaatsen;
 • kunt u inschatten wat u nodig hebt om met de vernieuwde versie van RDA aan de slag te gaan.

Doelgroep

 • U bent titelbeschrijver en gebruikt RDA in de dagelijkse praktijk van het catalogiseren.
 • U hebt zich al eens in RDA verdiept en wil graag weten wat de vernieuwingen inhouden.
 • U bent metadata-specialist en werkt in die hoedanigheid met catalogusdata.
 • U werkt met linked data in een bibliotheek of erfgoedinstelling en wil meer weten over de ontwikkeling van catalogusdata tot linked data.
   

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 

LRM & RDA:

 • LRM als integratie van FRBR, FRAD en FRSAD (overeenkomsten en verschillen)
 • De entiteiten in LRM
 • Relaties en attributen in LRM
 • De vertaling van LRM naar RDA

Nieuwe concepten in RDA:

 • De Nomen-entiteit
 • Registratiemethoden: opties voor het vastleggen van informatie
 • Representatieve expressies en manifestatievermeldingen

De vernieuwde RDA Toolkit:

 • De RDA Toolkit en de RDA Registry
 • Informatie over RDA-entiteiten en -elementen
 • Richtlijnen, Policies, SES, VES, Community Resources
 • Toepassingsprofielen

Vernieuwde concepten in RDA:

 • Aggregaten
 • Diachronische werken


N.B. deze cursus gaat niet over praktische implementatiescenario’s of over het gebruik van de standaard in concrete systemen.
 

Leermiddelen

 • Powerpoint-presentatie
 • De vernieuwde RDA-Toolkit
 • Voorbeelden
 • Oefeningen

 

Niveau

Van deelnemers aan de cursus wordt verwacht::

 • HBO-niveau;
 • U bent (redelijk) bekend met de oorspronkelijke RDA;
 • U beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal om de terminologie te begrijpen en Engelstalige vakliteratuur te kunnen lezen.
   

Studiebelasting

Twee lesdagen; 1-2 uur voorbereiding per lesdag.

 

Naast deze cursus biedt GO Opleidingen ook een Introductiecursus RDA aan voor deelnemers die nog niet bekend
zijn met de standaard en in de praktijk voorlopig nog met de oorspronkelijke versie gaan werken.
Er is een klein beetje overlap tussen beiden, maar het zijn echt twee verschillende cursussen.