Basisopleiding Bibliotheken (BOB)

13-daagse basisopleiding voor de moderne bibliotheek en mediatheek met ruime aandacht voor zowel de vakinhoudelijke als communicatieve vaardigheden.

De veranderingen in de bibliotheekwereld zorgen voor een verschuiving in benodigde competenties. Er is meer aandacht voor communicatie en klantgerichtheid, maar ook voor vakinhoudelijke competenties waar de klant beter van wordt. Hiermee wordt een betere aansluiting op de individuele praktijk gerealiseerd.

Resultaat

Na afloop van de opleiding heeft u voldoende kennis en- vaardigheden om uitvoerende werkzaamheden binnen uw bibliotheek, mediatheek of informatiecentrum doeltreffend en klantgericht uit te voeren.

Doelgroep

De Basisopleiding Bibliotheken (BOB) is geschikt voor iedereen die uitvoerende werkzaamheden in een bibliotheek, mediatheek, informatiecentrum of soortgelijke omgeving uitvoert of die nieuw is in het vak en basiskennis en vaardigheden wil opdoen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit modules die los gevolgd kunnen worden. Deelnemers maken portfolio-opdrachten. De gezamenlijke portfolio-opdrachten en de slotpresentatie leiden tot een eindbeoordeling. Op de laatste dag houden de deelnemers een presentatie of instructie over een vakinhoudelijk onderwerp, bijvoorbeeld uit de eigen beroepspraktijk. Docenten begeleiden de deelnemers daarbij.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module Collecties op orde (2 lesdagen)

 • Begrippen en definities uit de informatiedienstverlening
 • Het gebruik van bronnen en informatiedragers
 • Collectioneren, verwerven, saneren en beschikbaarstelling
 • De markt van het informatieaanbod
 • Trends en ontwikkelingen

Module Klantgerichte informatievaardigheden (7 lesdagen)

 • Professioneel handelen bij klantvragen
 • Vraaganalyse en zoekstrategieën
 • Selecteren van informatie
 • Informatie op betrouwbaarheid en bruikbaarheid beoordelen
 • Het vraaggesprek
 • Catalogi, bibliografieën en databanken
 • Zoekmachines, startpagina’s, directories, Google-toepassingen
 • Booleaanse operatoren, truncatie, exact zoeken, nabijheidsoperatoren
 • Google-commando’s, slimmer zoeken op internet
 • Trends en ontwikkelingen

Module Klantgericht communiceren in de bibliotheek (4 lesdagen)

 • Bewustzijn van eigen communicatiestijlen verhogen
 • Resultaatgericht communiceren
 • Overtuigend instrueren en presenteren

Niveau

MBO

Studiebelasting

 • 13 lesdagen à 5,5 uur
 • Voorbereiding: 5 à 7 uur per week
 • Eindopdracht: 10 - 16 uur

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de huiswerkopdrachten en afsluitende opdracht, presentatie of instructie, ontvangt u een instellingsdiploma.