Archiefwet 2021

Cursus van 1 dagdeel waarin u wordt voorbereid op de komst van de nieuwe Archiefwet 2021.

 

De Archiefwet 1995, het Archiefbesluit en de Archiefregeling worden vervangen door nieuwe Archiefwet- en regelgeving in 2024. Op basis van de consultatieversie is duidelijk wat de wijzigingen zijn ten opzicht van de huidige Archiefwet. Er zijn belangrijke wijzigingen op het gebied van informatiebeheer, ‘bewaren aan de bron, vervroegde overbrenging en toegang verlenen.

De bestaande Archiefwet en -regelingen zullen worden vervangen door de Archiefwet 2021. Daarom is het van belang inzicht te krijgen in de belangrijkste wijzigingen. Waar moeten zorgdragers en archiefinstellingen de komende jaren rekening mee houden?

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om zich voor te bereiden op de komst van de nieuwe Archiefwet 2021.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor record managers, archiefinspecteurs, adviseurs en andere archiefmedewerkers die op de hoogte willen zijn van aanstaande veranderingen.

 Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Geschiedenis van Archiefwet- en regelgeving
 • Nieuwe begrippen Archiefwet 2021
  • Archiefbesluit 1995 / 2022
  • Archiefregeling 2010 / 2022
 • Risicobenadering archiefbeheer en het treffen van passende maatregelen
 • Verkorting overbrengingstermijn, uitbreiding gronden voor beperkingen
 • Bewaren aan de bron, overbrenging zonder verplaatsten van bestanden
 • In andere vorm dan door het verlenen van toegang informatie verstrekken
 • AVG in relatie tot nieuwe Archiefwet
 • Algemene Informatiewet 2023
  • Wetsvoorstel en memorie van toelichting

 

Studiebelasting

-        3 contacturen (1 dagdeel)

-        1 uur voorbereiding

Docent

Roland Bisscheroux

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.