Archiefordening

3-daagse cursus over het doeltreffend inrichten van een archief (analoog en digitaal) ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Het op orde hebben van het archief helpt de organisatie aan een doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering. Juist in de transitie van analoog naar digitaal is het van belang om het archief op de juiste wijze in te richten en toegankelijk te houden.

De module Archiefordening is onderdeel van de opleiding 'Medewerker Recordsmanagement' (Mbo)

Resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u praktisch inzicht in de gangbare ordeningsmethoden voor archiefwaardige digitale documenten en documentbundelingen.

Doelgroep

U bent werkzaam op een afdeling DIV, Archief of Recordsmanagement.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Taken van een archiefdienst
 • Archiefvormers (rechtspersonen)
 • Archiefstructuur
 • Archiefanalyse
 • Classificaties
  • Gebruik in een archief
  • Een voor de eigen organisatie aangepaste archiefcode/ordeningsstructuur
  • Klasseren
 • Vorming van de diverse dossiervormen

Niveau

MBO

Studiebelasting

De studiebelasting voor het diplomaprogramma bedraagt:

 • 3 lesdagen van elk 5,5 uur
 • 7 à 10 uur per week voor huiswerk en zelfstudie
 • Examenvoorbereiding

Examen en toetsing

Schriftelijk examen en schriftelijke opdracht

U kunt de cursus afsluiten met een schriftelijk examen.

Certificaat

Bij voldoende resultaat voor het schriftelijk examen en de huiswerkopdracht ontvangt u een deelcertificaat van de opleiding Medewerker Recordsmanagement.

Onderdeel van

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Medewerker Recordsmanagement. De cursus is ook los te volgen indien u voldoet aan het instapniveau.