Archiefbeheer in de praktijk

3-daagse cursus waarin u leert een archief op te zetten, te beheren en toegankelijk te maken.

Een archief dat niet goed functioneert wekt ergernis doordat de gewenste informatie niet, niet volledig of niet snel is terug te vinden. Een investering in tijd en kennis is noodzakelijk voor een goed georganiseerd archief. Verhoog de servicegraad en de efficiency van uw organisatie met een geordend archief.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent bekend met de basisbegrippen uit  het archief- en informatiebeheer en bent u in staat om een archief op te zetten en op doeltreffende wijze te beheren zodat de (digitale) informatie duurzaam toegankelijk is en blijft.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk zijn voor het  beheren van een papieren of digitaal archief of een introdutie in het vakgebied nodig heeft.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het hoe, wat en waarom van archiveren
  • plaats van het archief / informatiebeheer in de organisatie
 • Soorten documenten en hun specifieke eigenschappen
 • Registreren en verwerken van de dagelijkse in- en uitgaande informatie
 • Documenten opbergen en snel weer terugvinden door:
  • trefwoorden toekennen aan documenten
  • het vormen van mappen en dossiers
  • gestructureerd opbergen en opslaan
  • vindbaar maken en terugzoeken met de pc
 • Wet- en regelgeving
 • Bewaren of vernietigen:
  • wettelijke verplichtingen
  • eigen verantwoorde keuzes maken
 • Het archief op orde houden: dagelijkse beheerstaken
 • Scannen en digitaliseren

Niveau

MBO

Certificaat

Na afloop krijgt u een verklaring van deelname.