Workshop

Auteursrecht voor informatiespecialisten (Advanced)

In deze 1-daagse vervolgcursus "Auteursrecht voor informatiespecialisten" wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden om beter gebruik te maken van een aantal uitzonderingen op het auteursrecht.

Duur
1 lesdag
Lestijden
10.00 - 16.00 uur
Kosten
€ 595,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunch) Leden van de KNVI ontvangen 10% korting op het cursusgeld.
Startdatum
30 november 2018
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Veel materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder meer worden aangeboden. De praktische toepassing van de auteurswet is niet eenvoudig. Hoofdregel is dat u altijd vóóraf toestemming moet vragen aan de auteursrechthebbende(n). Uiteraard wilt u daar duidelijkheid over, bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw organisatie wordt beboet voor het “onjuist” aanbieden van informatie.

De cursus zal in het teken staan van uitleg over de beperkingen op het auteursrecht en het oplossen van een aantal praktijkcases aan de hand van het geleerde.

 

Doelgroep

  • U bent medewerker van een wetenschappelijke of speciale bibliotheek, een (school)mediatheek of kenniscentrum
  • U wilt op verantwoorde wijze ingekochte content verspreiden en gebruikers hierop attenderen en/of
  • U bent onder andere belast met auteursrechtproblematiek rond de plaatsing van materiaal in leeromgevingen of publicatie van onderzoek- en docentmateriaal op de website

 

Inhoud

In de cursus Auteursrecht voor informatiespecialisten (basis) heeft u geleerd wat de basisbeginselen zijn van het auteursrecht.

In deze vervolgcursus wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor uw organisatie om gebruik te maken van een aantal uitzonderingen op het auteursrecht.

  • Met een beroep op deze uitzonderingen kunt u in een aantal gevallen (delen van) auteursrechtelijk beschermde materialen zonder voorafgaande toestemming van de auteur, gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkcases.
  • Wat is citaatrecht? 
  • Wat houdt de onderwijsexceptie in? 
  • Wanneer kunt u een beroep doen op de persexceptie?

 
Dit gebeurt aan de hand van praktijkcases die door de deelnemers zelf kunnen worden aangedragen.

 

Niveau

HBO

 

Docent

 

 

Docent van deze cursus is Mirjam Elferink. Zij is werkzaam als advocaat bij Elferink& Kortier Advocaten. In haar werk komt ze regelmatig in aanraking met auteursrecht en geeft hierover juridisch advies. Mr. Dr. M.H. Elferink is o.a. gespecialiseerd in IE en I(C)T.

 

 

TW AR-OWV; auteursrecht; informatiespecialisten; juridisch; auteurswet; AW