corona-virus-4881520_640.png

Update Corona-virus

14 juni 2020

Update 19 mei 2020:

Ook voor de komende maanden kunnen we niet garanderen dat onze lessen klassikaal op locatie zullen plaatsvinden. Daarbij spelen 3 factoren een rol:

  • De overheid geeft aan dat de situatie rond Corona ook de komende maanden per week wordt bekeken. Daarbij kunnen maatregelen zowel versoepeld worden als opnieuw aangescherpt. Het is nu met geen mogelijk te zeggen wat dit betekent voor de lessituatie in het najaar (tot 1 september verzorgen we sowieso alle lessen online).
  • Doordat het grootste gedeelte van de opleiders hun lessen hebben uitgesteld tot dit najaar is er een enorme druk op de zalencapaciteit in Utrecht (in de buurt van het station). Die capaciteit was al schaars, maar nu er in de periode september – december ook nog eens de lessen van maart – juli bijkomen is de verwachting dat er gewoonweg niet voldoende lokalen beschikbaar zijn.
  • Daar komt bij dat de locaties in het val van ‘de minimale anderhalve meter afstand eis’ zullen moeten werken met minder dan 50% van de normale capaciteit. Dat geldt niet alleen voor de hoeveelheid beschikbare lokalen, maar ook voor het aantal beschikbare plaatsen in een lokaal.

 

Deze factoren waar GO opleidingen weinig tot geen invloed op heeft, maken de kans groot dat we ook in het najaar veel van onze cursussen ook in de online vorm (video lessen) zullen gaan verzorgen. Wij hebben voor 80% van de geplande cursussen wel lokalen gereserveerd, maar er is geen garantie dat we die lokalen ook daadwerkelijk krijgen én dat we dan al onze cursisten kunnen plaatsen. De enige zekerheid die we kunnen bieden voor de komende periode is de doorgang van online lessen.

Dus we starten sowieso in september met alle opleidingsactiiteiten, waarbij, mocht klassikaal lesgeven mogelijk zijn, de cursist altijd nog een keuze heeft om het online te volgen, mocht iemand zich niet comfortabel  voelen bij het fysiek bijeenkomen.

 

De hudige situatie met betrekking tot het corona-virus heeft ons doen besluiten om tot nadere berichtgeving, waar mogelijk, alle lessen online te verzorgen.  

Sinds 23 maart 2020 is er sprake van nieuwe richtlijnen vanuit het RIVM. We houden de (landelijke) richtlijnen voor openbare gelegenheden via de GGD in de gaten. Desondanks hebben wij besloten om de komende weken alle cursussen uit te stellen in afwachting van de ontwikkelingen.

We hebben de afgelopen periode benut om een infrastructuur waarin online lesgeven eenvoudig en goed mogelijk is, op te zetten. Onze docenten zijn inmiddels getraind. Wij hebben het volste vertrouwen dat de lessen met de door u gewende kwaliteit worden verzorgd. Alleen is dat nu online in plaats van klassikaal.

Bijzondere omstandigheden vragen nu eenmaal om bijzondere maatregelen en wij denken dat we met de overgang naar online lesgeven de juiste beslissing nemen. 

Dank u voor uw begrip!