OD-boven-638-x87@2x.jpg

Od Kennissessie 'Informatiewetten vertaald naar de praktijk op 20 juni

Gepubliceerd op 19 februari 2024

Od Kennissessie 20 juni 2024

Informatiewetten vertaald naar de praktijk

Er bestaan verschillende wetten die de omgang met informatie regelen zoals de Archiefwet, Algemene verordening gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet hergebruik van overheidsinformatie, Omgevingswet, etcetera… De Algemene Informatiewet moet meer samenhang brengen tussen de wetgeving over informatievoorziening en -huishouding op diverse beleidsterreinen en een aantal generieke informatiewetten en -regelingen.

Het is duidelijk dat veranderende wetgeving haar stempel drukt op de informatiehuishouding. Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk van informatieprofessionals? De derde editie van de Od Kennissessie ‘Informatiewetten vertaald naar de praktijk’ gaat met presentaties, workshops en discussies uitgebreid in op de weerbarstige relatie tussen wet- en regelgeving en duurzaam toegankelijke informatie!

Locatie: The Colour Kitchen in Utrecht

Programma: van 9.30 uur tot 18.00 uur

 

Aanmelden via de Od-website!