shutterstock_424724332.jpg

Nieuwe cursus:

Gepubliceerd op 31 januari 2024

Omgaan met de Woo – Informatieprofessional in positie

 

2-delige cursus die u competenties geeft om uzelf, als informatieprofessional, in de juiste positie te krijgen bij de implementatie van de Woo binnen uw organisatie.

 

Voor veel overheidsorganisaties is het een ingewikkelde opgave om te voldoen aan de Wet Open Overheid (Woo). En dat geldt dan dus ook voor de rol die de informatieprofessional hierbij heeft. Deze weet als geen ander dat een goede informatievoorziening van essentieel belang is. Maar daarbij als informatieprofessional effectief van dienst kunnen zijn, is lang niet altijd een vanzelfsprekendheid.

 

De passieve Woo (de Woo-verzoeken) kent een sterk procedureel karakter, die veelal een juridische interpretatie vraagt. En daarmee is die al snel het domein van juristen. De actieve Woo (uit eigen beweging informatie openbaar maken) hangt echter samen met de wil om transparant te zijn in de praktijk. En dat nu vraagt om een andere competentie en de vraag is wie daar werk van maakt.

 

Als informatieprofessional ziet u wat er nodig is, maar wordt niet, of te laat, betrokken. Hoe komt dat? Bent u wel voldoende zichtbaar? Bent u ‘in verbinding’ met degenen over wiens praktijk dit gaat? En weet jij u uw kennis en ervaring dan zodanig in te zetten dat u als vanzelfsprekend als partner wordt beschouwd? Kortom, hoe komt u in positie?

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u welke rol u nou hebt in te nemen en hoe deze effectief te maken. U hebt scherp wat dat vraagt van het eigen handelen en u beschikt over de handvaten die nodig zijn om anderen in positie te zetten. We gaan samen een aanpak ontwikkelen om in het juiste proces, de juiste personen te betrekken, opdat de teams in de organisatie eigenaarschap kunnen gaan nemen over hun eigen informatiehuishouding, samen met u.

Doelgroep

De leerbijeenkomsten zijn bedoeld voor de informatieprofessional die aanvoelt dat hij in verbinding moet willen werken met de organisatie, juist als het gaat over de Woo. De professional die actief deelneemt in zijn professionele omgeving en deze mede wil creëren.

Inhoud

Tijdens de leerbijeenkomsten komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Doorgronden van de bedoeling van de Woo
 • Kenmerken van verstorende routines en hiërarchisch-bureaucratische patronen
 • De vaardigheid van Focussen
  • Doorbreek de routine
  • Werken aan overzicht en doorzicht
  • Eigenaarschap nemen
 • De vaardigheid van Verbinden - samen werken mogelijk maken
  • Processen ontwerpen
  • Sturen op relatie
 • De vaardigheid van Communicatief Handelen
  • Inhoud – proces – procedure

Het gaat om twee bijeenkomsten; een hele dag om een nieuwe aanpak te leren en een halve terugkomdag om te reflecteren op de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan

Bij het bespreken van de vaardigheden houden we rekening met de problemen die u in uw praktijk tegenkomt (casuïstiek). Hiermee maken we ze praktisch en direct toepasbaar.

Niveau

Hbo

Studiebelasting

4 - 6 uur voorbereidingstijd (bestuderen van lesmateriaal, oefenen in de praktijk).

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.