Friso_Keulen.jpg

Friso Keulen gaat met pensioen

Gepubliceerd op 02 maart 2021

Na een lange carrière bij GO opleidingen sluit onze collega Friso Keulen zijn loopbaan deze week af. Friso gaat van zijn pensioen genieten.

Na meer dan 20 jaar coördineren en organiseren van opleidingsactiviteiten in de informatiedienstverlening is natuurlijk interessant om meer te weten over de ervaringen en visie van Friso. We stelden hem daarom een aantal vragen. 

Wat zie je als het meest opvallende / ingrijpende verschil als het gaat om opleidingen in het werkveld nu in vergelijking met toen je begon?

"Ik heb me vooral met de mbo-opleidingen bezig gehouden. Toen ik begon in september 2000 startten iets meer dan 70 mensen met de mbo-bibliotheekopleiding. Er was sprake van een grote instroom van mbo-ers in een werkomgeving waar vroeger vooral hbo-ers werkten. Die instroom is geleidelijk verdwenen. En de opleiding is in 2016 korter geworden. Vroeger was het een algemene opleiding, nu spreken we van een basisopleiding. Een andere verandering is dat we geleidelijk meer in-company opleidingen zijn gaan verzorgen.

Wat de mbo-archiefopleiding betreft: die was toen gericht op het bedrijfsarchief, want de SOD leidde overheidsarchiefmedewerkers op. Die strikte scheiding is een jaar of 12 geleden losgelaten. Onze opleiding richtte zich op overheid en bedrijfsleven. Nu we de SOD-I onder GO-vlag uitvoeren hebben we twee mbo-opleidingen in huis. De meeste deelnemers komen uit archieven van overheid en semi-overheid. Daar is het beeld dus ook flink veranderd."

Wat heeft je het meest verbaasd of verrast gedurende jouw periode bij GO?

"Bij het invoeren van een elektronische leeromgeving en in het voetspoor daarvan het niet meer verstrekken van gedrukt lesmateriaal was ik geen early adopter. Ook omdat het drukken van lesmateriaal mij het minste tijd kostte. Maar het hoort er nu gewoon bij en de gebruikers bleken er beter mee uit de voeten te kunnen dan ik aanvankelijk dacht.

Vorig jaar zijn we helemaal overgestapt op Zoom. Eigenlijk was dat gepland om zomer 2020 uitgerold te worden. Vooraf was ik er een beetje sceptisch over; ik ging ervan uit dat we onze klanten moesten gaan overtuigen van het nut van online videolessen via Zoom. Maar toen corona kwam, konden we dankzij Erics voorbereidingen Zoom snel uitrollen en hoefden we eigenlijk helemaal niets uit te leggen. Daar heb ik me wel even over verbaasd. Iedereen was blij dat de cursussen via Zoom door konden gaan. En het bleek heel goed te functioneren. Zoom heb ik meteen omarmd."

Kun je het werkveld in één korte krachtige zin weergeven.

"Bibliotheken en archieven zijn plekken waar betrouwbare informatie en documenten te vinden zijn; ook toegankelijk voor mensen die minder- of laaggeletterd zijn. Een heel belangrijke maatschappelijke functie.

Eén zin dekt natuurlijk nooit de hele lading. Daarom nog een andere: Van collectie naar connectie. Die spreuk is niet nieuw, maar het is nog steeds geldig in meerdere betekenissen. Het informatieaanbod is in hogere mate digitaal, maar je komt er pas bij als je de betaalmuur kunt passeren. Bibliotheken zorgen ervoor dat je erbij kunt. Bibliotheken en archieven hoef je dankzij die connectie niet per se te bezoeken.

Je kan die zin ook anders lezen. De medewerkers van bibliotheken en ook van archieven krijgen steeds nadrukkelijker de opdracht om verbinding (connectie) te leggen met gebruikers, met de lokale omgeving, met verwante instellingen i.v.m. samenwerking, om te kunnen luisteren naar de behoeften van bestaande en potentiële gebruikers en om daar op in te spelen met het eigen informatieaanbod en met educatieve programmering. Zo heeft GO opleidingen naast de Basisopleiding Bibliotheken ook een opleiding Community Librarian. Bij archiefmedewerkers zie je dit vooral in de regierol die zij zijn gaan innemen."

Wat heeft de GO voor mij betekend?

"Van 1990-2000 heb ik bij de Leidse universiteit gewerkt. Een paar jaar in bibliotheekfuncties. En 7 jaar als eindredacteur van de universitaire website. Erg leuk, maar na 7 jaar begon ik het bibliotheekvak te missen. Ik heb toen wat lessen verzorgd voor de GO; dat was mijn eerste kennismaking.

Toen er een vacature kwam voor cursuscoördinator ben ik overgestapt. Voor mij is de GO het beste wat mij in mijn arbeidzame leven is overkomen. Besluitvorming in een universitaire webredactie was een kwestie van veel touwtrekken en masseren; iedereen bemoeit zich ermee. Bij de GO ging je even bij elkaar zitten, werd er een besluit genomen en ging je weer aan de slag. Dat beviel me uitstekend. En ik kon weer iets betekenen voor het bibliotheek- en archiefvak.

Ik heb veel plezier beleefd aan de omgang met docenten en cursisten en aan het samenwerken in GO-verband. Studieadvisering, redigeren van lesmateriaal, cursuscoördinatie, offertes opstellen voor in-company trainingen, cursussen, evalueren en openen op tal van locaties, ik vond het allemaal erg leuk.

Lastig vond ik het om te dealen met de officiële OC&W-erkenning van onze mbo-trajecten. Daar vloeiden verplichtingen uit voort die heel veel tijd gekost hebben, maar niets bijdroegen aan verbetering van de opleidingen. Dat we in 2009-2010 die erkenningen hebben laten varen, was een hele opluchting. En er is geen enkele cursist om die reden afgehaakt.

De overgang in 2009 van Stichting GO naar GO BV (onder de paraplu van KBenP) was natuurlijk een spannende tijd. De cultuur was anders. We wisten niet in hoeverre het werk zou gaan veranderen. Theo heeft heel hard aan die overgang gewerkt. Voor mij persoonlijk veranderde er niet zo veel. De setting werd commerciëler, maar we maakten als stichting ook winst. Dat direct na deze overgang de financiële crisis uitbrak was natuurlijk heel beroerd. En het duurde tot ± 2014 dat er echt verbetering in de situatie kwam. Gelukkig werd de marketing versterkt met Eric die het werkveld vanuit de SOD al kende. Later is ook Eren aan boord gekomen en 2 jaar geleden Célestine. Een mooi teammet Wim op financiën!

Een vernieuwer ben ik niet geweest. Wel heb ik verschillende cursussen geïntroduceerd, o.a. 1. Jeugdbibliotheekwerk en leesbevordering, 2. Romanadvies, 3. Embedded librarian, 4. Digitaal archiveren en mappenstructuur en 5. Coördineren van vrijwilligers.

Gelukkig zie ik niet tegen mijn pensioen op. Er komt meer tijd voor het spelen van accordeon; we denken na over een hond, want we zijn graag buiten; ik ben gevraagd in een leesclubje Duitse literatuur; en hopelijk kan ik het zwemmen weer oppakken na inenting. Verder laat ik het maar gewoon over me heen komen.

Veel KB&P-collega’s heb ik door corona al een jaar weinig gezien. Van sommigen heb ik persoonlijk afscheid genomen. Alle anderen wens ik langs deze weg heel veel succes toe. En dat geldt natuurlijk helemaal voor de GO! Heel veel dank voor de samenwerking!

Het GO-team wenst Friso een mooi en lang pensioen vol met activiteiten. Friso heeft voldoende interesses, dus dat moet helemaal gaan lukken! 

Heeft u nog een bericht voor Friso? Mail naar: vfkeulen@telfort.nl