corona-virus-4881520_640.png

Corona update januari 2022

Gepubliceerd op 27 januari 2022

Deze week kondigde het kabinet weer een aantal versoepelingen van de corona-regels aan. Er mag en kan weer meer. Gebleven is de anderhalve meter.

Dit is voor ons een van de redenen om voorlopig nog door te gaan met het online lesgeven via video-lessen. Dit doen we omdat:

  • De anderhalve meter regeling betekent dat iedereen in de klas een vaste plek krijgt in een zogenaamde examen-opstelling. Dus losse tafels achter en naast elkaar. Een dergelijke opstelling belemmert discussie en onderling contact. Niet een ideale situatie om les te geven en les te volgen.
  • De anderhalve meter regeling betekent ook dat het zo goed als net mogelijk is om in groepjes te werken. Daar is met een anderhalve meter afstand tussen de deelnemers gewoon niet voldoende ruimte voor.
  • Een van de voordelen van klassikaal lessen volgens is het onderlinge contact tussen de deelnemers om kennis en ervaringen uit te wisselen. En dan vooral bij de koffiepauzes en lunch. Onder de huidge omstandigheden is dit ook nog niet mogelijk met het bewaken van de anderhalve meter.
  • GO opleidingen is ook verantwoordelijke voor de gezondheid van haar docenten en cursisten. Met de huidige getallen is de kans groot dat onderweg of op de leslocatie besmettingen plaatsvinden. Dat willen wij niet bevorderen. Daarnaast is er nog steed een dringend advies om thuis te werken.
  • Door de vele besmettingen zitten veel mensen in thuis quarantaine (ook na contact met iemand die positief getest is). Dat betekent dat we, bij fysieke lessen te maken zullen hebben met erg veel uitval, waardoor deelnemers lesdagen zullen gaan missen. Dit is ook niet wensenlijk natuurlijk. Bij online kunnen de meesten dan wel gewoon de les volgen.
  • Na bijna 2 jaar online lessen verzorgen, zijn er van overtuigd dat het online verzorgen van de lessen geen afbreuk doet aan de kwaliteit en het leerresultaat. Evaluatieresultaten geven duidelijk aan dat u over het algemeen zeer tevreden bent over de uitvoering van onze opleidingsactiviteiten.

 

Zodra de situatie verandert, passen wij ons aanbod weer aan.  Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@goopleidingen.nl of 070-3512380.