corona-virus-4881520_640.png

Corona-update: alle lessen tot en met 31 december online

Gepubliceerd op 11 augustus 2020

Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus hebben we besloten om tot 31 december al onze opleidingsactiviteiten online te gaan verzorgen. De onzekere  situatie rond corona en de daardoor ontstane belemmeringen voor het traditioneel klassikaal lesgeven (o.a. de 1.5 meter regulering) maken het noodzakelijk om deze overstap te maken. Juist omdat we de beoogde leerresultaten en gewenste kwaliteit willen realiseren in een veilige omgeving is dit, voor ons, nu een logische beslissing.

Waarom online; veiligheid van cursisten en docenten

Hoe de situatie rond Corona zich zal ontwikkelen kunnen we nu nog niet zeggen. Op dit moment stijgt het aantal besmettingen nog en worden de maatregelen aangescherpt.

Met het oog daarop vinden wij het niet verantwoord om onze docenten en cursisten te ‘dwingen’ om af te reizen (velen van jullie gebruiken het OV) en daarna een hele dag in een klaslokaal plaats te nemen. Zeker omdat in de praktijk blijkt dat op plekken waar verschillende bijeenkomsten zijn en veel mensen bij elkaar komen de 1,5 meter regel lastig te handhaven is. Wij begrijpen ook heel goed dat veel cursisten aangeven (liever) niet naar een fysieke leslocatie te komen. 

Waarom online; didactisch

Ten eerste zijn wij er van overtuigd dat we de gewenste kwaliteit van onze opleidingskwaliteiten ook online met videolessen behalen. Bovendien krijgen we bij klassikale lessen nog te maken met een aantal aspecten bij die de kwaliteit van de cursussen niet ten goede komen: 

 • Klassikaal lesgeven na de zomer is wezenlijk anders dan het voorheen was. Door de 1,5 meter regulering hebben we te maken met klassen in een examenopstelling (of variant daarop) waarbij de cursisten achter elkaar zitten. Dat maakt interactie tussen cursisten onderling een stuk lastiger. Daarnaast zijn de cursisten gedurende de lesdag aan hun plek gebonden. Dat betekent dat in groepjes werken niet mogelijk is. Hiermee vervallen twee essentiële eigenschappen van onze lessen, die in grote mate bijdragen tot kwaliteit.
 • Pauzes worden in het najaar in het lokaal op de eigen plek gehouden. Zowel koffie/thee als lunch worden in het lokaal genuttigd. Het gevolg is veel minder informele contacten en mogelijkheden om even te ontspannen.
 • De beste leerresultaten bereik je in een situatie waarin het volgen van de les ook leuk is. Het is een grote vraag in hoeverre les volgen in een 1,5 meter setting nog leuk is en of alle restricties niet de aandacht van de lessen wegnemen en de overhand krijgen.

Waarom online; organisatorisch

De corona-maatregelen zorgen voor een halvering van beschikbare leslokalen én een halvering van de capaciteit in deze lokalen, terwijl de vraag enorm is gegroeid omdat veel opleiders al hun cursussen hebben doorgeschoven naar dit najaar. In de praktijk betekent dit dat we bij heel veel cursussen niet het gewenste lokaal kunnen reserveren of dat we binnen een cursus constant moeten switchen tussen locaties en/of lesdagen.

Het capaciteitsprobleem betekent ook dat er totaal geen flexibiliteit meer is in de planning. Mocht een les uitvallen, dan kan die niet ingehaald worden.

Vanaf het begin hebben we minimaal de richtlijnen van de RIVM gevolgd. Wij willen dit blijven doen en verwachten van onze docenten en cursisten dat zij hetzelfde doen. Dat betekent in de praktijk dat als je een van de symptomen van Corona hebt, je niet afreist naar de leslocatie om de les te verzorgen. Het gevolg is waarschijnlijk dat we veel uitval van lessen zullen zien en/of veel afmeldingen van cursisten. Het bovenstaande maakt al duidelijk dat lessen inhalen zo goed als onmogelijk is en dat daarmee de studievoortgang in gevaar komt bij de langere trajecten.

Waarom online; ontwikkelingen

Het is nu onduidelijk wat de nabije toekomst ons brengt. Wat we nu wel weten is dat het aantal besmettingen groeiende is en dat er voorlopig nog geen vaccin is. Er zijn een aantal scenario’s te bedenken die het traditioneel klassikaal lesgeven in grote mate zullen belemmeren:

 •  Er komen nieuwe en strengere maatregelen voor indoor bijeenkomsten. Bijvoorbeeld maximaal 10 personen of het dragen van een mondkapje.
 •  In het najaar komt ook de ‘normale’ verkoudheid en griep weer in beeld. Met het RIVM-advies om met symptomen thuis te blijven, ontstaat een enorme uitval van docenten en cursisten.
 •  Organisaties kiezen voor thuiswerken als de norm en ‘verbieden’ hun medewerkers om buitenshuis te werken of opleidingen te volgen

Waarom online; ervaringen en wensen van cursisten en docenten

Het afgelopen jaar hebben we meer dan 50 online opleidingsactiviteiten uitgevoerd en deze geëvalueerd. Daarnaast hebben we afgelopen week een uitgebreide enquête gehouden onder onze cursisten.

De resultaten:

 • De gemiddelde waardering voor de online cursussen ligt op 7,8
 • De uitval van cursisten die zijn begonnen aan een meerdaagse online cursus is nihil. 
 • Slechts 1 cursist heeft aangegeven gebruik te maken van het aanbod om in een later stadium de cursus nog een keer klassikaal te volgen.
 • Een behoorlijk aantal cursisten heeft bij ons aangegeven een grote voorkeur te hebben om hun opleidingstraject online af te maken na de ervaringen van afgelopen maanden.
 • Uit de enquête blijkt dat iets meer dan 7% niet bereid is online lessen te volgen. 75% geeft aan zeker bereid te zijn om de lessen online te volgen in plaats van traditioneel klassikaal. 
 • 17,5% van de cursisten zegt voorkeur te hebben voor traditioneel klassikaal lesgeven, de overige 82,5% heeft de voorkeur voor online of een variatie met online.

 

Waarom online; lessen aanpassen aan de nieuwe situatie

We beseffen dat er in maart sprake was van een onverwachte situatie en we met minimale voorbereiding aan het online lesgeven zijn begonnen. Dat was natuurlijk even wennen voor zowel de docenten als voor de cursisten. Dat we in de periode bijna alle lessen gewoon hebben kunnen laten doorgaan en ook nog goede beoordelingen scoorden is voor ons een indicatie dat we op de goede weg zijn.

De verwachtingen van de cursisten waren misschien in die periode niet zo hoog en accepteerden zij ook wel dat er onwennigheid was in het gebruik van ZOOM en dat lessen niet helemaal aangepast waren aan online lesgeven. Nu wij een bewuste keuze maken voor online lesgeven verandert dit. Uit de enquête blijkt ook wel dat onze cursisten dit verwachten.

We gaan dus aan de slag met de meest genoemde nadelen van online lessen:

 • minder geschikt om te werken in groepjes
 • mindere interactiviteit
 • minder informele contacten tussen de cursisten.

In onze ogen zijn deze 3 nadelen prima op te lossen in een online video-les. (Daarnaast vervallen deze 3 aspecten juist in grote mate weg bij het lesgeven met corona-maatregelen).

De komende weken gaan we met onze docenten aan de slag met het ‘ombouwen’ van de bestaande lessen naar online lessen. Tijdens de GO Summer School is al naar tevredenheid geëxperimenteerd met andere werkvormen gericht op interactiviteit, groepsopdrachten en de informele contacten. Jullie mogen dan ook op de online situatie aangepaste lessen van ons verwachten dit najaar!

Tenslotte

De ervaringen van de afgelopen maanden, jullie reacties op het online lesgeven en de input van onze docenten hebben ons ervan overtuigd om de overstap naar online te gaan maken. Wij zijn van mening dat het eigenlijk de enige manier is om dit najaar de opleidingsactiviteiten naar tevredenheid van jullie, onze cursisten (en jullie werkgevers) uit te kunnen voeren. We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de komende periode.

Heb je nog suggesties voor ons of wil je ervaringen met het online lesgeven delen? Laat het ons weten!