Screenshot laatse lesdag.png

Bibliotheekopleidingen in Suriname afgerond

Gepubliceerd op 17 september 2021

In samenwerking met Nationale DataBase Suriname (NDS) en met hulp van Stichting GO Fonds heeft GO opleidingen vanaf eind 2019 twee bibliotheekopleidingen verzorgd in Suriname.

Volgens voorzitter van de NDS, Jane Smith waren deze opleidingen, Bibliotheekmedewerker en Bibliotheekmanager, noodzakelijk voor het behoud van de bibliotheken in Suriname: "De continuïteit van het bibliotheekmanagement in Suriname is momenteel in gevaar. Het opzetten van een Bibliotheekschool Suriname geeft een meerwaarde aan de bibliotheeksector, zodat het voorbestaan van informatie-instellingen in Suriname wordt gegarandeerd.
In Suriname is er geen training voor bibliothecarissen of een bibliotheekschool. De meeste bibliotheken hebben personeelsleden met een VWO-diploma, on-the-job getraind met soms meer dan 10 jaar werkervaring in de bibliotheek, echter zonder formeel bibliotheekonderwijs. Helaas beschikken velen niet over een Bachelor-diploma. Veel personeelsleden zijn zeer gemotiveerd om verder te studeren en in aanmerking te komen voor een hogere positie binnen de bibliotheekorganisatie. Dit onderstreept de noodzaak om te kijken naar mogelijkheden met betrekking tot het uitbouwen van hun carrière. Het is essentieel dat de verschillende bibliotheken worden beheerd door personen met leidinggevende capaciteiten, met name gekwalificeerde bibliothecarissen."

Door de corona-situatie in Suriname kende de trajecten een moeizame start. Lockdows en avondklokken maakten fysieke lessen bijna onmogelijk. Daarom was overstappen op online noodzakelijk om de voortgang van de opleidingen niet in gevaar te brengen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en zijn beide opleidingen nu zo goed als afgerond.

Lokale en internationale docenten hebben de studenten de fijne kneepjes van het bibliotheekvak met veel plezier bijgebracht. GO opleidingen dankt hen dan ook voor hun enthousiasme en inzet!