corona-virus-4881520_640.png

Alle cursussen tot 1 september online

Gepubliceerd op 20 mei 2021

Gezien de ontwikkelingen rond het coronavirus (nog steeds is de 1.5 meter afstand regel van kracht) en het vaccinatie tempo hebben we besloten om voorlopig tot 1 september al onze opleidingsactiviteiten online te gaan verzorgen.

Wij zijn van mening dat wij in een fysieke setting nog steeds niet in staat zijn de beoogde leerresultaten en gewenste kwaliteit in de lessen, op een aantrekkelijke wijze en binnen een veilige omgeving, te realiseren. 

Waarom online; veiligheid van cursisten en docenten

Hoe de situatie rond corona zich zal ontwikkelen kunnen we nu nog niet zeggen. Maar zoland de vaccinatiegraad nog niet op een bepaald niveau is, vinden wij het nog niet verantwoord om onze cursisten en docenten samen te brengen en/of af te reizen (velen van jullie gebruiken het OV) naar de leslokatie. 

Wij begrijpen ook heel goed dat veel cursisten nog steeds aangeven voorlopig (liever) niet naar een fysieke leslocatie te komen. 

Waarom online; didactisch

Ten eerste zijn wij er van overtuigd dat we de gewenste kwaliteit van onze opleidingskwaliteiten ook online met videolessen behalen. Bovendien krijgen we bij klassikale lessen nog te maken met een aantal aspecten bij die de kwaliteit van de cursussen niet ten goede komen: 

  • Klassikaal lesgeven is met de corona-restricties nog steeds wezenlijk anders dan het voorheen was. Door de 1,5 meter regulering hebben we te maken met klassen in een examenopstelling (of variant daarop) waarbij de cursisten achter elkaar zitten. Dat maakt interactie tussen cursisten onderling een stuk lastiger. Daarnaast zijn de cursisten gedurende de lesdag aan hun plek gebonden. Dat betekent dat in groepjes werken niet mogelijk is. Hiermee vervallen twee essentiële eigenschappen van onze lessen, die in grote mate bijdragen tot kwaliteit.
  • Pauzes worden in het najaar in het lokaal op de eigen plek gehouden. Zowel koffie/thee als lunch worden in het lokaal genuttigd. Het gevolg is veel minder informele contacten en mogelijkheden om even te ontspannen.
  • De beste leerresultaten bereik je in een situatie waarin het volgen van de les ook leuk is. Het is een grote vraag in hoeverre les volgen in een 1,5 meter setting nog leuk is en of alle restricties niet de aandacht van de lessen wegnemen en de overhand krijgen.

Waarom online; organisatorisch

De corona-maatregelen zorgen voor een halvering van beschikbare leslokalen én een halvering van de capaciteit in deze lokalen. In de praktijk betekent dit dat we bij heel veel cursussen niet het gewenste lokaal kunnen reserveren of dat we binnen een cursus constant moeten switchen tussen locaties en/of lesdagen.

Het capaciteitsprobleem betekent ook dat er totaal geen flexibiliteit meer is in de planning. Mocht een les uitvallen, dan kan die niet ingehaald worden.

Vanaf het begin hebben we minimaal de richtlijnen van de RIVM gevolgd. Wij willen dit blijven doen en verwachten van onze docenten en cursisten dat zij hetzelfde doen. Dat betekent in de praktijk dat als je een van de symptomen van corona hebt, je niet afreist naar de leslocatie om de les te verzorgen. Het gevolg is waarschijnlijk dat we veel uitval van lessen zullen zien en/of veel afmeldingen van cursisten. Het bovenstaande maakt al duidelijk dat lessen inhalen zo goed als onmogelijk is en dat daarmee de studievoortgang in gevaar komt bij de langere trajecten.

Waarom online; ontwikkelingen

Het is nu onduidelijk wat de nabije toekomst ons brengt. Wat we nu wel weten is dat het aantal besmettingen groeiende is en dat het nog even gaat duren voordat iedereen is gevaccinneerd.

Waarom online; ervaringen en wensen van cursisten en docenten

Het afgelopen jaar hebben we meer dan 100 online opleidingsactiviteiten uitgevoerd en deze geëvalueerd. 

De resultaten:

  • De gemiddelde waardering voor de online cursussen ligt op 7,9
  • Een behoorlijk aantal cursisten heeft bij ons aangegeven een grote voorkeur te hebben om hun opleidingstraject online af te maken na de ervaringen van afgelopen maanden.
  • Uit de enquête blijkt dat iets meer dan 7% niet bereid is online lessen te volgen. 75% geeft aan zeker bereid te zijn om de lessen online te volgen in plaats van traditioneel klassikaal. 
  • 17,5% van de cursisten zegt voorkeur te hebben voor traditioneel klassikaal lesgeven, de overige 82,5% heeft de voorkeur voor online of een variatie met online.

 

Waarom online; lessen aanpassen aan de nieuwe situatie

We beseffen dat er in maart sprake was van een onverwachte situatie en we met minimale voorbereiding aan het online lesgeven zijn begonnen. Dat was natuurlijk even wennen voor zowel de docenten als voor de cursisten. Dat we in de periode bijna alle lessen gewoon hebben kunnen laten doorgaan en ook nog goede beoordelingen scoorden is voor ons een indicatie dat we op de goede weg zijn.

Inmiddels zijn onze docenen uitgebreid getraind en veel meer ervaren in het online verzorgen van de lessen. We hebben gewerkt aan de meest genoemde nadelen van online lessen:

  • minder geschikt om te werken in groepjes
  • mindere interactiviteit
  • minder informele contacten tussen de cursisten.

In onze ogen zijn deze 3 nadelen prima op te lossen in een online video-les. (Daarnaast vervallen deze 3 aspecten juist in grote mate weg bij het lesgeven met corona-maatregelen).

Tenslotte

De ervaringen van de afgelopen maanden, jullie reacties op het online lesgeven en de input van onze docenten hebben ons ervan overtuigd om de overstap naar online te gaan maken. Wij zijn van mening dat het eigenlijk de enige manier is om ook de komende maanden de opleidingsactiviteiten naar tevredenheid van jullie, onze cursisten (en jullie werkgevers) uit te kunnen voeren. We kijken dan ook vol vertrouwen uit naar de komende periode.

Heb je nog suggesties voor ons of wil je ervaringen met het online lesgeven delen? Laat het ons weten!

De toekomst

We gaan er vanuit dat er een tijd komt dat de corona maatregelen worden opgeheven. We zullen dan weer overschakelen op fysieke lessen op locatie voor cursussen die dan van start gaan. Lopende cursussen maken we af met online videolessen.

Om iedereen tegemoet te komen in wensen en voorkeurden zullen we in de toekomst al onze activiteiten minimaal 1x per jaar zowel in een traditionele vorm (fysiek klassikaal) als in de online vorm met videolessen aanbieden. U maakt dan bij aanmelding de keuze voor de vorm van uw voorkeur.