CursusNieuw

De nieuwe gemeentelijke selectielijst

2-daagse cursus die je de inzichten en vaardigheden geeft om archieven te schonen aan de hand van de nieuwe Gemeentelijke Selectielijst.

Duur
2 lesdagen
Lestijden
10:00 - 16:30 uur
Kosten
€ 895,00 (0%BTW, volledig verzorgd)
Startdatum
Woensdag 11 april 2018
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Wat zijn de overeenkomsten van de Nieuwe en huidige selectielijst. Wat zijn de verschillen? Hoe borg je de huidige archiefvorming, waardering en selectie op documentniveau terwijl de nieuwe selectielijst uitgaat van archiefvorming op procesniveau? Allemaal terechte vragen waar deze cursus je antwoord op geeft.

 

De nieuwe selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is volop in ontwikkeling. De nieuwe waarderings- en selectiemethodiek van het Nationaal Archief is de basis. De grote verandering is het waarderen en selecteren op procesniveau in plaats van documentniveau. Voor de archiefvorming, selectie en waardering binnen uw informatiehuishouding heeft dit grote gevolgen. Hoe doe ik dat binnen mijn organisatie en welke gevolgen heeft dat.

 

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers en teamleiders Div / Recordsmanagement die aan de slag willen met de nieuwe gemeentelijke selectielijst voor de schoning van (digitale) archieven. 

 

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u staat een Plan van Aanpak op te stellen voor de implementatie van de nieuwe selectielijst binnen uw organisatie. Daarnaast heeft u inzicht in de gevolgen van de invoering van deze selectielijst en kunt u hierover adviseren. 

 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 

Dag 1:

- de nieuwe waarderingsmethodiek
- Opstellen lokale risicoanalyse, trendanalyse en systeemanalyse
- De samenhang tussen selectielijst, procesarchitectuur en zaaktypecatalogus

 

Dag 2:

- Opzet van de nieuwe concept selectielijst
- Verschillen oude en nieuwe concept selectielijst
- Aandachtspunten bij implementatie

TW: sod-gs, sod, gs, ngs